1861 first short impression

Recently I had the opportunity to watch my own copy of this game, but that’s not all, because I even managed to play it! The final result of our game was a bit different than I had planned, because we didn’t finish it, but I already know a bit about it and I can describe my first observations.

First of all, the game stands out from the ones I already have on the shelf, its quality is amazing. There are a few minor shortcomings, but when we look at the whole thing, all the elements and the final price of the game, the value for money is probably unbeatable. That’s why the publisher deserves a lot of applause and I’m looking forward to the next title. We will come back to this element later.

Now a few word about the mechanics: 1861/67 fits into the titles in which we focus more on the operation of companies then on the stock market. This title is miles away from 1830 as well as the emotions associated with train rush and the risk of bankruptcy. Nevertheless, the game will definitely find its supporters who do not like mean moves and living on the edge while playing, but then prefer to minimize the risk and they want to play with their spouse more than once 😉

In 1861/67 we start the game by investing in minor companies that pay out 50/50. We can transform such companies into large ones, which receive incremental capitalization, and thus can be slowly supplied with capital for the purchase of new trains. Until then, for a few ORs, we only operate minor companies, so it can be said that not much is happening on the stock market.

The main advantage for some players may be the protection of the capital that we gradually accumulate during the game. There are several ways to do this: The first is the stock price, which only drops when the CEO sells the share. The second is a state-owned company that takes over all companies that are left without train when the process of trains rusting starts up. For such companies we get money almost equal to the stock exchange price, so we only lose little. The third is small companies with which we start the game, so the risk of a missed investment is small and each player works on their own for a long time.

I will be able to write something more in some time, but we will definitely come back to 1861/67. And now looking at my shelf (which has over 30 other 18xx games) I don’t see a mechanically similar title. So there 1861/67 fits perfectly and it is a nice addition to the collection.

Finally, a few more words about the quality of the release, because literally every element is at the highest level (I am speaking from the level of the future publisher, who has already received a few quotes for the production of 18xx). There are a few things in the game that no one has mentioned that are unique and that no one has even thought of before (no other publisher). So there is a fantastically prepared guide for people who are starting their adventure with 18xx. It describes every element in the game and introduces it in a more interesting way. There is a set of large help cards for each player (printed on canvas paper!). There are trays that fit in the game box!

Most people pay attention to the trays, by inserting the tracks tiles into them, we must remember to put the tiles with the decorative side, otherwise there might be a problem with taking the last two tracks tiles out of a given compartment. The second thing is stickers, which could be a bit smaller in relation to size of the discs and we have to show patience and accuracy in sticking them on. I think that the rest of the elements compensate these inconveniences even more. See what the difference is with other 18xx titles released 2-3 years ago, which were more expensive and didn’t even have wooden tokens.

And one more secret: if your wooden discs are a bit ovoid, it only means that they has not dried completely and they will return to normal round size within a few weeks 🙂

In our store you can already buy a set of stickers with tracks, which will make it easier for you to arrange elements in trays after the game is over. And if you don’t have anything to store the wood pieces, I would recommend our trays, which are perfect for that.


Original text:

Ostatnio miałem okazję do tego, aby pooglądać własny egzemplarz tej gry, ale to nie wszystko, bo udało mi się nawet w nią zagrać!
Efekt naszej rozgrywki był trochę inny, niż planowałem, bo jej nie skończyliśmy, ale wiem już o grze co nieco i mogę opisać swoje pierwsze spostrzeżenia.

Po pierwsze gra wyróżnia się wśród tych, które mam już na półce jakością wydania, która jest niesamowita. Jest kilka drobnych niedociągnięć, ale gdy spojrzymy na całość, na wszystkie elementy i końcową cenę gry, to jakość w stosunku do ceny jest chyba nie do pobicia. Dlatego wydawcy należą się duże brawa i z niecierpliwością oczekuję kolejnego tytułu. Do tego elementu jeszcze wrócimy…

Teraz mechanika: 1861/67 wpasowuje się w tytuły, w których bardziej skupiamy się na jak najlepszym operowaniu firmami. Daleko temu tytułowi do 1830 i emocji, jakie wiążą się z train rushem i ryzykiem bankructwa. Niemniej gra na pewno znajdzie swoich zwolenników, którzy nie lubią w grach wrednych zagrywek i życia na krawędzi, ale wolą, aby tego ryzyka było jak najmniej i chcą, aby ich małżonka zagrała z nimi więcej niż raz 😉

W 1861/67 zaczynamy grę, inwestując w małe firmy, które wypłacają 50/50. Takie firmy możemy od 3-fazy gry przekształcić w duże firmy, które otrzymują przyrostową kapitalizację i dzięki temu, mogą być powoli zasilane kapitałem na zakup nowych pociągów. Do tego czasu przez kilka OR operujemy tylko małymi firmami, więc można powiedzieć, że na giełdzie niewiele się dzieje.

Główną zaletą dla niektórych graczy może być ochrona kapitału, jaki sukcesywnie w czasie gry gromadzimy. Odbywa się to na kilka sposobów: pierwszy, to kurs akcji, który spada tylko wtedy, gdy akcje sprzedaje prezes. Drugi to firma państwowa, która przejmuje wszystkie firmy, które w momencie uruchomienia rdzewienia pociągów, zostają bez taboru. Za takie firmy dostajemy wynagrodzenie prawie równe kursowi giełdowemu, więc niewiele tracimy. Trzecia to małe firmy, z którymi zaczynamy grę, przez co ryzyko nietrafionej inwestycji jest małe i każdy gracz przez długi czas działa na własną rękę.

Coś więcej będę mógł napisać dopiero za jakiś czas, ale na pewno do 1861/67 wrócimy. A teraz patrząc na swoją półkę (na której jest ponad 30 innych osiemnastek) nie widzę podobnego mechanicznie tytułu. Więc tutaj 1861/67 doskonale pasuje i jest fajnym uzupełnieniem kolekcji.

Na koniec jeszcze kilka słów o jakości wydania, bo dosłownie każdy element jest na najwyższym poziomie (mówię to z poziomu przyszłego wydawcy, który dostał już kilka wycen produkcji 18xx). W grze znajdziemy kilka rzeczy, o których nikt nie wspomniał, a które są wyjątkowe i wcześniej nikt o nich nie pomyślał (żaden inny wydawca). Jest więc fantastycznie wydany przewodnik dla osób, które zaczynają przygodę z 18xx. Opisuje on każdy element w grze i bardzo ciekawie, wprowadza w tematykę 18xx. Jest zestaw dużych kart pomocy dla każdego gracza (wydrukowany na papierze płótnowanym!). Są tacki, które mieszczą się w pudełku z grą!

Najwięcej osób zwraca uwagę na tacki, wkładając do nich tory, musimy pamiętać o tym, aby kafelki wkładać ozdobną stroną, inaczej jest problem z wyciągnięciem dwóch ostatnich torów z danej przegródki. Druga rzecz to naklejki, które mogłyby być odrobinkę mniejsze w stosunku do drewienek i musimy wykazać się cierpliwością i dokładnością w ich naklejaniu. Myślę, że reszta elementów z naddatkiem rekompensuje te niedogodności. Zobaczcie, jaka jest różnica w stosunku do innych tytułów 18xx wydanych 2-3 lata temu, które były droższe i nie miały nawet drewnianych znaczników.

I jeszcze jeden sekret: jeśli wasze drewienka są trochę jajowate, to oznacza to tylko tyle, że nie zostały one całkiem wysuszone i w ciągu kilku tygodni wrócą one do swojego normalnego okrągłego rozmiaru 🙂

W naszym sklepie możecie już zakupić zestaw naklejek z torami, które być może ułatwią wam trochę układanie elementów w tackach, po skończonej grze. A jeśli nie macie niczego do przechowywania drewienek, to polecałbym nasze tacki, które do tego idealnie pasują.

Leave a Reply