1817 for the second time (and third too)

In January we played the full game 1817, from the very beginning to the very end. I would say even more, we played in our own way twice! The first time after about 60 minutes, our host went bankrupt. There was one solution, reset the game and start again.
The full game was much, much, much longer. The ScorePal which I use to record the time of the game and all my competitions, shows that the game lasted 11 hours and 47 minutes! This is our record when it comes to the length of one game. The game started at 4pm, we finished it before 4am!
We spent over an hour explaining certain rules or rather different interpretations of the rules that emerged during the play. It took us a lot of time to think about the mechanics, what to do, what action to play, whether to take short sales or not. I think that in the next games, we will slowly decrease this play time and maybe eventually we will go down to 8 hours.
Unfortunately, I am unable to describe what happened during the game. First of all, I do not remember much, for the second and perhaps the most important: it is as if the blind was describing what he saw. Similarly with me and 1817, I do not know anything about the strategy in 1817, I know only the set of rules, but still it is a long way for me to use them in practice consciously. Now, after the last game I have ideas to use one or the other thing in the next game. Will it work? We’ll see …

I will only say about the last 3 hours of the game. It was an amazing battle against time that flowed mercilessly fast. The worst thing was that I agreed with my Ania that when I would be coming back from playing, I pick her up from the party she was on. Initially we agreed that it would be around 2am! When I came for her, I was over 2 hours late. You know what happens then? What are you betting on? No more games ever or closing my collection of 18xx in the basement? Fortunately, I have a wonderful wife who was more amused than nervous 🙂

Results: Michal z Olkusza 16548 / Maciek 8497 / Magole 7003 / Tolis 5665
Game time: 11 hours 47 minutes
BGG rating: 10


Original version

W styczniu zagraliśmy pełną grę 1817, od samego początku do samego końca. Powiem nawet więcej, na własnych zasadach zagraliśmy w 1817 dwa razy! Za pierwszym razem po około 60 minutach, nasz gospodarz zbankrutował. Wyjście było jedno, wyzerować grę i zacząć jeszcze raz.
Pełna gra była o wiele, wiele, wiele dłuższa. ScorePal którego używam do notowania czasu gry i zasadniczo wszystkich rozgrywek, pokazuje, że gra trwała 11 godzin i 47 minut! To nasz rekord, jeśli chodzi o długość jednej rozgrywki. Gra rozpoczęła się o godzinie 16tej, skończyliśmy ją przed godziną 4 rano!
Ponad godzinę poświęciliśmy na wyjaśnienie pewnych zasad albo raczej różnych interpretacji zasad, jakie pojawiły się w czasie gry. Bardzo dużo czasu zabrało nam myślenie nad mechaniką, co warto zrobić, jaką akcję zagrać, czy brać krótką sprzedaż, czy też nie. Myślę, że przy kolejnych grach, będziemy powoli zmniejszać ten czas gry i może ostatecznie zejdziemy do 8 godzin.
Niestety nie jestem w stanie opisać wam, co działo się podczas gry. Po pierwsze, niewiele już pamiętam, pod drugie i chyba najważniejsze: to tak jakby ślepy opisywał, co widzi. Podobnie jest ze mną i 1817, nie wiem nic o strategii w 1817, znam jedynie zasady, ale jeszcze daleka droga, aby je świadomie wykorzystać w praktyce. Teraz, po ostatniej naszej grze mam pomysły, aby wykorzystać jedną czy drugą rzecz w kolejnej grze. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy…

Powiem tylko o ostatnich 3 godziny gry. To była niesamowita walka z czasem, który płynął niemiłosiernie szybko. Najgorsze było to, że umówiłem się z moją Anią, że gdy będę wracał z grania to ją odbiorę z imprezy, na której była. Wstępnie umówiliśmy się, że będzie to w okolicach 2giej! Gdy po nią przyjechałem, to miałem ponad 2 godziny spóźnienia. Wiecie co się wtedy dzieje? Co obstawiacie? Szlaban na kolejne grania czy zamknięcie osiemnastek w piwnicy? Na szczęście mam cudowną żonę, która bardziej się z tej przygody śmiała niż denerwowała 🙂

Leave a Reply