How many 18xx do we need when we start to play 18xx games and a while later?

I’m thinking about it all the time. How many 18xx games should our collection count? How many if I want to play only 18xx? How many, if I am a beginner player?

Immediately I know what the last question will be answered by JC: “You only need one game (whatever you want). You will be able to play it for a very long time.”

I’m sorry, JC, I could not stop and I had to write it. Of course, you’re right. If you are a beginner player, before you understand the mechanics, you need a few / a dozen or so plays. Does it have to be one and the same game? Maybe understanding mechanics would be simpler if you played a few different titles based on 30’s mechanics? Besides, maybe having several games, you have more options to play 18xx? How is this possible? This is what happened in my group.

We started with euro games and played every week. We had our favorite titles, but we did not play systematically, still in one and the same game. The games had a certain cycle of circulation, some of which were played for a long time (once at month), others only once (ever). At some point, 1830 appeared. We played it (with poor result). We returned to it a month later and a month later. I soon bought 1846 and made 1889. Thanks to that, I was able to suggest my group 18xx more often. However, a war started in our group later because it turned out that we had some very, very anti 18xx people in it, but that’s a different topic. So there can be 2-3 games that you enter at short intervals.

There are several main factors that affect the size of our collection, whether we are starting an adventure with 18xx or if we are experienced players.

These are: the time of the game, the number of players proper to the game and its weight.

Consider the combination when we have 3-4 players and we are beginners or intermediate players. One more factor remained to be considered, but probably the most important one: the time of the game. We need at least one relatively fast title (for 3-4 hours). One is enough? For the start, yes, but the better we know 18xx, the more fast titles we would like to have on the shelf. Preferably 2-3 if you do not want to play the same game all the time.

What titles will be the best here? 1889 and 1836jr perfectly suits, 18Mex is also relatively fast. I can recommend these titles, each of them lasts in our group less than 4 hours, but on the wish list of fast titles I have 18Rhl18GL18FL and 18Scan.

If we have a longer meeting, e.g. 6 hours, it is not enough to fit two short titles. We need something like 1830. It fits perfectly in that time. And this is a very good game. Other options are magnificent 1849 or 1856.

From I can see, I have 1832 on wish list (of course already ordered).

The last possibility is a whole day of playing. A minimum of 8 hours or more. Then we have two options: one some very good title, or two short ones, or some combination of them. In our group, this whole day of playing happens once a month, which is why we try to play something that we do not have time on other days. In this category, there are probably no games for beginners, they are all challenging and they want to check how long we can hold our brain cells in 100% power usage mode.

I would recommend here 1844, 1822 and 1880.

In this category you need the most time for games (for the game itself and for learning about its mechanics), because they are long and you will probably have fewer opportunities to play them, but these are pearls that are worth having in our collection.

Wish list is long, but the most important for me are the titles that are on it 1817 (I have a shelf), 18Ruhr (I have on the shelf), 1841 (ordered).

How many games have I mentioned in total? Probably a bit too many 😉

At the very beginning, one game seems to be to us a historic breakthrough, a point where we decide what to do next? Is this our cup of tea? Or maybe this is an ominous world, full of ambushes and traps. Euro games are safe, but if you decide to go deeper into the world of 18xx, you will soon see how different they are. And also everyone has something to offer. Then a dangerous adventure begins when a golden invoice comes from Golden Spike Games and you wonder how to pay it? 😉

Translated by Google, corrected by my english teacher


Original text:

Ile osiemnastek potrzebujemy gdy zaczynamy grać w 18xx i chwilę później?
Ja się nad tym cały czas zastanawiam. Ile gier 18xx powinna liczyć nasza kolekcja? Ile jeśli chcę grać tylko w 18xx? Ile jeśli jestem początkującym 18xx graczem?
Od razu wiem, co na to ostatnie pytanie odpowie JC: potrzebujesz tylko jedną grę (jakąkolwiek chcesz). Będziesz mógł w nią grać przez bardzo długi czas.
Przepraszam JC, nie mogłem się powstrzymać i musiałem to napisać. Oczywiście masz trochę racji. Jeśli jesteś całkiem początkującym graczem, to zanim zrozumiesz mechanikę, potrzebujesz kilku/kilkunastu rozgrywek. Ale czy musi to być jedna i ta sama gra? Może zrozumienie mechaniki jest prostsze, jeśli możesz zagrać w kilka różnych tytułów bazujących na mechanice 30tki? Poza tym, może mając kilka gier, masz więcej możliwości zagrania w 18xx? Jak to możliwe? Tak było w mojej grupie.
Zaczynaliśmy od gier euro i graliśmy co tydzień. Mieliśmy ulubione tytuły, ale nie graliśmy systematycznie, ciągle w jedną i tą samą grę. Można powiedzieć, że gry miały pewien cykl obiegu, niektóre z tego cyklu wypadały szybciej lub wolniej. Do niektórych wracaliśmy systematycznie, raz w miesiącu ale przez bardzo długi czas. W pewnym momencie pojawiła się 30tka. Zagraliśmy raz (z marnym efektem). Wróciliśmy do niej miesiąc później i znowu miesiąc później. Wkrótce kupiłem 46 i zrobiłem 89. Dzięki temu mogłem częściej proponować mojej grupie 18xx. Wprawdzie później w naszej grupie wybuchła wojna, bo okazało się, że mamy w niej kilku bardzo, bardzo anty 18xx osób, ale to inny temat. Mogą więc to być 2-3 gry, które wprowadzacie w niedługich odstępach czasowych.

Jest kilka głownych czynników które mają wpływ na wielkość naszej kolekcji, niezależnie czy zaczynamy przygodę z 18xx czy jesteśmy doświadczonymi graczami.
Są to: czas gry, odpowiednia dla gry ilość graczy i jej ciężar.

Zastanówmy się nad taką kombinacją, gdy mamy 3-4 graczy i jesteśmy początkującymi lub średnio zaawansowanymi graczami. Pozostał jeden czynnik do rozpatrzenia ale chyba najważniejszy: czas rozgrywki. Potrzebujemy przynajmniej jednego stosunkowo szybkiego tytułu (tak na 3-4 godziny). Jeden starczy? Na początek tak, ale czym lepiej znamy 18xx, tym więcej szybkich tytułów chcielibyśmy mieć na półce. Najlepiej 2-3 jeśli nie chcemy grać ciągle w tą samą grę.
Jakie tytuły się tutaj sprawdzą? Idealnie pasują 1889 i 1836jr, stosunkowo szybki jest także 18Mex. Te tytuły mogę polecić, każdy z nich trwa w naszej grupie mniej niż 4 godziny, ale na liście życzeń z szybkich tytułów mam jeszcze 18Rhl, 18GL, 18FL i 18Scan. Sporo i dwa ostatnie zagramy być może w przyszłym roku – jeśli Elemele ogarnie instrukcję, czyli marne szanse, mam nadzieję, że przeczyta ten komentarz i wtedy szanse będą większe 😉

Jeśli mamy dłuższe spotkanie, np. 6 godzin to dwóch krótkich tytułów nie zmieścimy. Potrzebujemy coś takiego jak 1830. Idealnie wpasowuje się w taki czas. I to bardzo dobra gra jest. Inne możliwości to przepyszne 1849 lub 1856.
Z tego co widzę to na wishliście mam 1832 (oczywiście zamówione).

Ostatnia możliwość to cały dzień grania. Minimum 8 godzin albo i więcej. Mamy wtedy dwie opcje, albo jeden jakiś bardzo dobry tytuł albo dwa krótkie. Lub jakaś ich kombinacja. W naszej grupie taki cały dzień grania jest raz w miesiącu, dlatego wtedy staramy się zagrać w coś, na co nie mamy czasu w inne dni. W tej kategorii chyba nie ma gier dla początkujących graczy, wszystkie one są wymagające i chcą sprawdzić, jak długo jesteśmy w stanie trzymać nasze komórki mózgowe w trybie 100% wykorzystania ich mocy.
Polecałbym tutaj 1844, 1822 i 1880.
Na gry z tej kategorii potrzebujecie najwięcej czasu (na samą grę i poznanie jej mechaniki) , bo są długie i prawdopodobnie rzadziej będziecie mieć okazje w nie zagrać, ale to są perełki które warto mieć w kolekcji.
Wish lista jest długa, ale najważniejsze dla mnie tytuły które na niej są to 1817 (mam na półce), 18Ruhr (mam na półce), 1841 (zamówione).

Ile gier łącznie wymieniłem? Chyba trochę za dużo 😉
Na samym początku jedna gra wydaje nam się historycznym przełomem, punktem w którym decydujemy co dalej? Czy to jest nasza bajka? Czy może to złowrogi świat, pełen zasadzek i pułapek. Gry euro są bezpieczne, ale jeśli zdecydujecie się głębiej zanurzyć w świat 18xx to zobaczycie wkrótce, jak wiele różni poszczególne tytuły. I że każdy ma coś do zaoferowania, wtedy zaczyna się niebezpieczna przygoda, gdy przychodzi kolejna faktura od Golden Spike Games a wy zastanawiacie się jak ją zapłacić? 😉

Leave a Reply