18xx and Poland

November 11 is a special day for Poles, because our country regained its independence 100 years ago. Reading the above sentence, you probably ask, how does this translate into 18xx games? Well, if I add that the period in which Poland did not exist was 123 years, it is not difficult to count that in the nineteenth century Poland was not on any map of Europe. It was the result of three Partitions of Poland by the neighboring countries. The nineteenth century… 18xx…
For this reason, we will never see the game from the series 18xx, which would be fully on Polish soil, only a few titles remain, where there are either cities from today’s Poland (18OE), or the Polish state itself as a region outside the board (1861).

Because we know that your collections exceed ours, and among our readers are full of experts, I have a strong request. Please send us information on which 18xx games you can find Poland or Polish cities. If you have doubts whether the city is Polish then let us know, together we will definitely define it.

By the way, we would also like to invite you to our country, which is full of fantastic places and for sure the holiday trip will be unforgettable. Anyway, look at the following video:


11 listopada to dla Polaków szczególny dzień, ponieważ równe 100 lat temu nasze państwo odzyskało niepodległość. Czytając powyższe zdanie, pewnie pytacie się, jakie to się przekłada na gry 18xx? Otóż, jeśli dodam do tego, że okres w jakim Polska nie istniała wynosi 123 lata, nietrudno policzyć, że w XIX wieku Polski nie było na żadnej mapie Europy. Było to wynikiem trzech rozbiorów Polski przez ówcześnie sąsiadujące państwa. XIX wiek, a więc lata 18xx właśnie…
Z tego też powodu nie ujrzymy nigdy gry z serii 18xx, która w pełni toczyłaby się na polskich ziemiach, pozostają tylko nieliczne tytuły, gdzie są albo miasta z terenu dzisiejszej Polski (18OE), albo same państwo Polskie jako rejon spoza planszy (1861).

Ponieważ wiem, że Wasze zbiory przewyższają nasze, i wśród naszych czytelników jest pełno ekspertów to mam gorącą prośbę. Prześlijcie nam informację, w jakich grach 18xx można znaleźć Polskę, lub polskie miasta. Jeśli macie wątpliwości, czy miasto jest polskie to dajcie znać, razem na pewno to określimy.

2 thoughts on “18xx and Poland”

 1. I have an answer from Dave, he wrote:

  The only two that I can think of are 18OE, which
  covers all of Europe, and 18EU, which ranges from Paris in the West to
  Krakow in the East and which has Warsaw as an off-board area.

  I’d be interested to learn more about the history of railways in
  Poland.  Perhaps there would be scope for a new game.

 2. 1824 (Austria-Hungary), 1835 (Germany), 1837 (Austria-Hungary) 1837SX (Saxony) 1854 (Austria), and 1861 (Russian Empire) all have off-boards that include current-day Polish territory, but there are no games set specifically in Poland.

Leave a Reply