1899 dusty game, but are 18xx games is really getting old?

A few years ago, I was a person in our group who kept coming with new games. For a long time, there was a new title almost every month, for which I read the manual and I translated the rules. I even made a list like this:
2017.03 1889
2017.04 1849
2017.05 1836jr
2017.06 1844
2017.07 1854
2017.08 –
2017.09 18 Africa, 1890
2017.10 –
2017.11 18CZ, 1893
2017.12 1822
2018.01 18MEX
2018.02 1868, 1860
2018.03 –
2018.04 1857, 1880
2018.05 –
2018.06 18 Ardennes
2018.07 –
2018.08 1848, 1822 Medium Regional
2018.09 18CLE
2018.10 18 Ireland
2018.11 UR: 1830BC, 1856
2018.12
2019.01 1817
2019.02 18PA
2019.03 18GB
2019.04 1883

We regularly return to some of them today, and to some I would love to come back, but then something else lands on the table. Many of them are my own productions: 1889, 1849, 1836jr, 18Africa … Sometimes even when I bought a game, I had to sit and tweak it to encourage others to play. This was the case with, for example, 18CLE. There were also some titles that were so unavailable, but had such an opinion that I was tempted to make my own copy, based on photos and scraps of information.

Some time ago, however, the roles were reversed. My place has been taken recently by Marcin from Olkusz, who, while surfing the net, stumbled upon 1899. A game that is almost 30 years old and which intrigued him so much that he made his own components to play it. Thanks to this, I can tell you a bit about this game, we’ve only played it twice so far, but the map and rules are so interesting that we’ll definitely play again.

1899 is based on the rules of 1830. So the game is easy to explain and play. The game was designed by Ingo Mayer and was only available as an add-on to 1830.
As always, a few changes bring us a new brand game. In my opinion, the most interesting is the map, it is very original in the shape of a horseshoe. This is the map of China where the action of the game takes place.

It covers the northeastern part of China and the Korean Peninsula. The construction of routes is extremely expensive here, but the author came up with a very interesting solution. Companies get additional income to the treasury equal to half of the sum of the starting and ending stations for one train. This is a fairly steady income which helps a little bit, especially since in some regions you have to pay to build the green track too! Such double-paid tiles are located on the border with Mongolia, for which the value of income depends on the number of routes that we can curve from our stations to this long route. If it is one connection, it gives only an additional +10, if there are as many as 5, then in the brown phase we can earn a total of +170. It is worth building, but I don’t know if it is possible to implement?

The 1899 map is most often associated with 1830. It is only more demanding and more expensive for companies. There are 8 of them in the game, which is the same as in 1830, the stock exchange is also identical. There is, however, one 6-train less, which, given the cost of the tracks, is said to always mean bankruptcy. That’s why some people suggest playing with three 6-trains, just like in 1830. And that’s how we played our two games.

The big difference is the size of the bank, in the classic 1830 it is $12,000. In 1899 it is $17,000! Does it mean that the game is longer? Well, not exactly. I was surprised that our full game only lasted 3 hours and 15 minutes! Apparently $5,000 makes the difference of one series of operational round more. I think that this difference is necessary for the construction of very expensive routes to Mongolia.

Nevertheless, the playing time for 1899 is at least the same as 1830 (unless someone goes bankrupt). Like 18NL which I recently described. It is the size of the bank that distinguishes these games from the shorter titles that have been very popular recently: 1882, 1889, 18Chesapeake or 1836jr. A larger bank means a few more operational rounds, as soon as we take the credit of the whole game, we can count last ORs even on a piece of paper, so as not to extend the game too much.

The hardest question: which of these titles would I choose. Of course, 1830 is in 1st place, then probably some quick variant, maybe even a few of them. However, if I had to choose between 18NL and 1899, I would rather choose 1899. Mainly due to the original map.

Our two games were very enjoyable. It is not a must have, but I will be happy to play again. After two games, the game gets a strong 8 from me (on the BGG scale).

First game:

Number of players: 4
Results: Michał z Olkusza 1139 / Marcin z Olkusza 814 / magole 792 / Andrzej 362
Game time: 1 hours 52 minutes (ended in bankruptcy)
BGG rating: 8
Game type (stock / engineering): 70% / 30%

Second game:

Number of players: 4
Results: Andrzej 11659 / magole 9082 / Marcin z Olkusza 8767 / Michał z Olkusza 7725
Game time: 3 hours 15 minutes
BGG rating: 8
Game type (stock / engineering): 70% / 30%


Original text:

Kilka lat temu to ja byłem tą osobą w naszej grupie, która przychodziła co chwilę z nowymi grami. Przez długi czas, prawie zawsze równo co miesiąc pojawiał się nowy tytuł, dla którego czytałem instrukcję i tłumaczyłem zasady. Zrobiłem sobie nawet taką listę:
2017.03 1889
2017.04 1849
2017.05 1836jr
2017.06 1844
2017.07 1854
2017.08 –
2017.09 18 Africa, 1890
2017.10 –
2017.11 18CZ, 1893
2017.12 1822
2018.01 18MEX
2018.02 1868, 1860
2018.03 –
2018.04 1857, 1880
2018.05 –
2018.06 18 Ardennes
2018.07 –
2018.08 1848, 1822 Medium Regional
2018.09 18CLE
2018.10 18 Ireland
2018.11 UR: 1830BC, 1856
2018.12
2019.01 1817
2019.02 18PA
2019.03 18GB
2019.04 1883

Do niektórych systematycznie wracamy do dzisiaj, a do niektórych bardzo chciałbym wrócić, ale wtedy ląduje na stole coś innego. Duża część z nich to własne produkcje: 1889, 1849, 1836jr, 18Africa… Czasami nawet jak grę kupiłem, to trzeba było posiedzieć na nią i ją dopracować, żeby zachęcić do zagrania pozostałych graczy. Tak było np. z 18CLE. Były też takie tytuły, które były tak niedostępne, ale miały taką opinię, że pokusiłem się i samodzielnie zrobiłem własną kopię, bazując na zdjęciach i skrawkach informacji.
Jakiś czas temu role się jednak odwróciły. Moje miejsce zajął ostatnio Marcin z Olkusza, który przewracając strony internetu, natknął się na 1899. Grę, która ma już prawie 30 lat i która go tak zaintrygowała, że zrobił do niej własne komponenty. Dzięki temu mogę wam trochę o tej grze opowiedzieć, zagraliśmy w nią dotychczas tylko dwa razy, ale mapa i zasady są tak ciekawe, że na pewno zagramy ponownie.

1899 bazuje na zasadach 1830. Czyli łatwo można grę wytłumaczyć i zagrać. Grę zaprojektował Ingo Mayer i była ona dostępna tylko jako dodatek do 1830.
Jak zawsze, kilka zmian powoduje, że mamy całkiem nową grę. Moim zdaniem najciekawsza jest mapa, bardzo oryginalna w kształcie podkowy. Obejmuje ona północno-wschodnią część Chin oraz półwysep koreański. Budowa tras jest tu wyjątkowo droga, ale autor wymyślił bardzo ciekawe rozwiązanie. Firmy dostają do skarbca dodatkowy dochód równy połowie sumy stacji początkowej i końcowej. Jest to w miarę stały dochód, który troszeczkę pomaga, szczególnie że w niektórych regionach trzeba płacić także za postawienie zielonego toru! Takie dwukrotnie płatne kafelki znajdują się przy granicy z Mongolią, dla którego wartość dochodu zależy od ilości tras jakie możemy wytyczyć z naszych stacji do tej dalekiej trasy. Jeśli jest to jedno połączenie, to jest to zaledwie dodatkowo +10, jeśli jest ich aż 5, to w brązowej fazie możemy zarobić łącznie 170. Gra warta świeczki, ale nie wiem czy jest to możliwe w realizacji?

Mapa 1899 mi najbardziej kojarzy się z 1830. Jest tylko bardziej wymagająca i dla firm bardziej kosztowna. W grze jest 8 firm, czyli tyle samo co w 1830, identyczna jest też giełda. Jest natomiast o jeden 6-pociąg mniej, co przy tych kosztach terenu, podobno zawsze oznacza bankructwo. Dlatego niektórzy sugerują, aby grać z trzema 6-pociągami, tak samo jak w 1830. I tak rozegraliśmy nasze dwie gry.

Dużą różnicą jest wielkość banku, w klasycznej 30tce, jest to $12.000. W 1899 jest $17.000! Czy oznacza to dłuższą grę? No właśnie nie do końca. Sam się zdziwiłem, że nasza pełna gra trwała tylko 3 godziny. Podobno $5 tys. różnicy to jedna seria rund operacyjnych więcej. Myślę, że ta różnica jest potrzebna do tego, żeby chociaż trochę zwróciła się budowa bardzo kosztowych tras do Mongolii. Niemniej czas gry dla 1899 jest przynajmniej taki sam jak 1830 (chyba, że ktoś zbankrutuje). Podobnie jak niedawno opisany 18NL. Właśnie wielkość banku odróżnia te gry od krótszych tytułów, które ostatnio są bardzo popularne: 1882, 1889, 18Chesapeake czy 1836jr. Większy bank to kilka rund operacyjnych więcej, gdy tylko spijamy śmietankę z całej gry, taką końcówkę możemy policzyć nawet na kartce papieru, żeby specjalnie nie wydłużać gry.

Najtrudniejsze pytanie: który z tych tytułów bym wybrał. Oczywiście na 1 miejscu jest 1830, potem pewnie jakiś szybki wariant, może nawet kilka z nich. Natomiast gdybym miał wybierać pomiędzy 18NL i 1899, to wybór raczej padłby na 1899. Głównie ze względu na oryginalną mapę.
Nasze dwie rozgrywki były bardzo przyjemne. Nie jest to must have, ale bardzo chętnie jeszcze zagram. Po dwóch rozgrywkach gra dostaje ode mnie mocne 8 (w skali BGG).

Leave a Reply