1849 new feelings after the last two games

So far I have played a total of 9 times this game. The first 7 games were very different, but mostly the high stock price strategy was the winner. So, you open company high, you buy only 3 shares (because you can’t afford more) and after some time, from the increasing profits, you buy more shares. In this way, your company has got enough cash, and you win with your opponents, precisely on the high share price. At some point of the game, either your opponents buy your expensive shares (and add cash to the company’s treasury), or you sell your shares on the stock exchange (if you need to buy a train, but it’s definitely a worse solution).

Additionally if you have a route to Palermo then you’re in the best position and the win is in your pocket. This was my seventh game looked like. And I thought that our game would look similar, but one factor has changed, which we haven’t complemented so far. We played with three people and in such a case it is necessary to remove two trains (6H-train and 8H-train). Only Andrzej remembered about this little detail, and I missed it somewhere in my head and when starting the game, I did not know what effect it would have on it. Meanwhile, after the first SR it got hot, because we opened all 5 companies! It promised to be a fast train rush, but I didn’t known yet how fast it would be. In fact, I was still hoping that my strategy would win.

I only had three shares of my company & two private companies. So my company had only 300 liras in cash and was second in the line. I paid for the stations & expensive track tiles in the mountains and one 4H train. It almost wiped it out of cash, so with a heartbreaking I sold one share from the company’s treasury to buy 6H-train in the next OR.

Michał, on the other hand, played the opposite of what I had planned. He opened both companies high and then after the first OR he sold 50% of the shares from company treasury to the open market. In this way, he quickly supplied capital into both companies and in the next SR he started buying shares half price.

Andrzej quickly took out a 500L loan for each of his companies (at the beginning of the game!). This way my opponents’ companies swelled with cash, but didn’t notice the trouble were coming. I was the first one to play so I bought the 6H-train and I was convinced that it would ride a bit. Meanwhile, the opponents have already bought all 8H-trains and the first 10H-train! That was crazy! This way at the end of the second OR my newly purchased train got rusty!

The worst thing was that my company was out of cash, because I did not anticipate what would happen. The order of the company’s operations in OR is very important and only after purchasing the trains, you can issue shares or take loans. So after the rescue operation, I only left with the CEO’s certificate and we all agreed that there was no point in playing any further and that we should play again. This is the most important thing in 18xx, a bunch of buddies who, will not let you sit at the table for another 3 hours when you are in trouble.
The second game was more balanced, no one wanted to buy my pink company which I had played before, so the train rush was a bit slower. Despite my earlier adventure, I tried to play the high stock price strategy again and it only made it a bit easier and buying the permanent train was not so painful. I also lost the second game and Andrzej won it, probably due to the fact that he had the largest number of shares in the three best companies.

Now I appreciate 1849 even more, the game showed its strength and a small detail that we forgot previously changed the gameplay significantly. Right now the game is reaching a lot of new players and it is worth paying attention to the small table on page 13 of the manual. The game may be completely different then.

Number of players: 3
Game time: 54 minutes (first game), 2 hours 55 minutes (second game)
Results: my bankruptcy (first game), Andrzej 4775, Michał 4152, Marcin 3604 (second game)
BGG rating: 10


Original text:

1849 nowe odczucia po ostatnich dwóch grach

Dotąd zagrałem w 1849 łącznie 9 razy. Pierwszych 7 gier było bardzo różnych, ale przeważnie wygrywała strategia na wysoki kurs akcji. Czyli, otwierasz firmę wysoko, kupujesz tylko 3 akcje (bo na więcej Cię nie stać) i za jakiś czas z przyrastających zysków, kupujesz kolejne akcje. W ten sposób zasilasz firmę stosunkowo dużą gotówką i wygrywasz w stosunku do przeciwników, właśnie na wysokim kursie akcji. W pewnym momencie albo przeciwnicy kupują Twoje drogie akcje (i dokładają jeszcze gotówki do skarbca firmy), albo sprzedajesz drogo akcje na giełdzie (jeśli zajdzie taka potrzeba, żeby kupić pociąg, ale to zdecydowanie gorsze rozwiązanie).

Jeśli dodatkowo masz trasę do Palermo, to jesteś ustawiony i masz wygraną w kieszeni. Tak właśnie myślałem. Że podobnie będzie wyglądała nasza ostatnia gra, ale zmienił się w niej jeden czynnik, którego chyba do tej pory nie do końca przestrzegaliśmy – graliśmy w trzy osoby i w takim układzie konieczne jest odrzucenie dwóch pociągów (6H – odpowiednik 3-train i 8H – odpowiednik 4-train). O tym małym szczególe pamiętał Andrzej, a ja go gdzieś w mojej głowie przegapiłem i zaczynając grę, nie wiedziałem, jaki będzie to miało na nią wpływ. Tymczasem już po pierwszej SR zrobiło się gorąco, bo otworzyliśmy wszystkie 5 firm! To zapowiadało szybki train rush, ale nie wiedziałem jeszcze jak duży on będzie. Prawdę mówiąc, ciągle liczyłem na to, że moja strategia wygra.

Miałem tylko trzy akcje mojej firmy + dwie firmy prywatne. Czyli firma miała tylko 300 lirów gotówki i była druga w kolejności, zapłaciłem za stacje, drogie opłaty za trasę w górach i jeden 4H pociąg. To prawie wyczyściło ją z gotówki, więc z bólem serca sprzedałem więc jedną akcję ze skarbca firmy, żeby mieć na zakup 6H w kolejnej OR.

Michał z kolei zagrał całkiem odwrotnie niż ja planowałem. Otworzył obie firmy wysoko, po czym w pierwszej OR sprzedał maksymalną ilość ich akcji. W ten sposób szybko zasilił kapitałem obie spółki i zaczął w kolejnych rundach giełdowych skupywać akcje za połowę ceny. Andrzej szybko wziął 500L pożyczki dla każdej ze swoich firm. W ten sposób spółki moich przeciwników pęczniały od gotówki, ale ja byłem cały czas ustawiony na strategię wysokiego kursu i nie zauważyłem zbliżających się kłopotów. Grałem jako pierwszy, więc kupiłem pociąg 6H i miałem nadzieję, że trochę nim pojeżdżę. Przeciwnicy tymczasem skupili wszystkie 8H i pierwsze 10H! To było szaleństwo! W ten sposób na koniec drugiej OR zardzewiał mój nowo zakupiony pociąg!

Najgorsze było to, że moja spółka nie miała gotówki, bo nie przewidziałem tego, co się będzie działo. Kolejność działań firmy w OR jest bardzo istotna i dopiero po zakupie pociągów, można emitować akcje, lub brać pożyczki. Więc po akcji ratunkowej miałem tylko certyfikat prezesa i wszyscy wspólnie stwierdziliśmy, że dalsza gra nie ma sensu i że gramy jeszcze raz od nowa. To jest właśnie najważniejsze w 18xx, grono kumpli, którzy, gdy widzą, że jesteś w dupie, to nie każą Ci siedzieć przy stole przez kolejne 3 godziny.

Druga gra była już bardziej wyważona, nikt nie chciał mojej różowej firmy, którą grałem wcześniej, przez co train rush był odrobinkę wolniejszy. Pomimo mojej wcześniejszej przygody, próbowałem grać po raz kolejny na wysoki kurs i sprawiło to tylko tyle, że faktycznie miałem troszkę łatwiej i zakup permanentnego pociągu nie był taki bolesny. Drugą grę także przegrałem i wygrał ją Andrzej, chyba dzięki temu, że miał największą ilość udziałów w trzech najlepszych firmach.

Teraz 1849 cenię jeszcze bardziej, gra pokazała pazura i mały szczegół, o którym zapominaliśmy, mocno zmienił rozgrywkę. Właśnie teraz gra trafia do wielu nowych graczy i warto zwrócić uwagę na małą tabelkę na 13 stronie instrukcji. Bo gra będzie wtedy całkiem inna.

2 thoughts on “1849 new feelings after the last two games”

  1. Playing with loans kind of ruins the game. The “electric dreams” variant is consensus not worth playing as it ruins the tightness of the game.

    A typical strategy involves issuing all the shares in a company to get capital to rush through the trains, and probably closing at least one if not multiple companies to remove your liabilities and then restarting them at a higher par value to again issue all its shares and rush the trains further. This is where the earthquake is beneficial, you can token Messina and when it blows up that company goes away if it has no other tokens.

    1. This is how our first game looked like, it was ruined by loans and stock sales.
      Thanks for the strategy tips.

Leave a Reply