Permissive, restrictive, semi-restrictive – what it means?

In every 18xx game there is a definition of how we can modernize the tracks, the most important rule is that we can never destroy a track that has already been built, but there is one additional condition that has always been a problem for me. The rules set often describes it too briefly without going into detail, often gives an imprecise explanation and requires additional FAQ by the author afterwards.

Meanwhile, I recently found an image on Twitter by sikkoukakari that describes everything very clearly.

One by one: we have three rules for building tracks:

Permissive: some of the track on the newly-laid tile must be reachable from one of the laying company’s station markers by an arbitrarily large train. Most of the 1830 editions use this rule, but it is also used in: 1817, 1822, 1824, 1844, 1862, 18CZ. This rule is the least restrictive and allows for any track modernization we come up with – of course we must not destroy a track that has already been built.

Semi-restrictive: some of the newly-created track must be reachable from one of the laying company’s station markers by an arbitrarily large train or the value of a city which can be reached by that train changes. This is the second very popular rule used in many games, incl. 1846, 1854, 1856, 1870, 18Chesapeake, 18Mex.

Restrictive: some of the newly-created track must be reachable from one of the laying company’s station markers by an arbitrarily large train.
This is the most restrictive rule and very few games use it, the most famous ones are: 1825, 18GB. We already wrote about building tracks in 18GB here: https://www.railsonboards.com/2019/07/25/construction-of-routes-in-18gb/

There is a very big difference in track building between permissive and semi-restrictive. In our games, if we play the permissive rule, we often use this feature to prevent the opponent from being able to improve the track in any meaningful way, in this way we block it so that it does not connect its network to ours.

If you have any doubts what the principle works in a given game, a full list of all games with information about the type of track construction in the game can be found here: http://fwtwr.com/18xx/rules_difference_list/5_3.htm

And don’t forget to add this page to your favorites, so you don’t look for it while playing 😉


Original:

W każdej grze 18xx zdefiniownay jest sposób w jaki możemy modernizować tory, najważniejsza zasada jest taka, że nigdy nie możemy zniszczyć toru, który już został wybudowany, ale jest jeszcze jeden dodatkowy warunek, który mi zawsze sprawiał problem. Instrukcja często opisuje go zbyt krótko, bez wdawania się w szczegóły, często podaje wyjaśnienie nieprecyzyjnie i konieczne jest późniejsze dodatkowe wyjaśnienie autora.

Tymczasem ostatnio znalazłem na Twiterze ilustrację autorstwa sikkoukakari, która wszystko bardzo czytelnie opisuje.

Po kolei: mamy trzy zasady budowania torów:

Permissive : część toru na nowo położonym kafelku musi być przejezdna z jednej ze stacji firmy budującej tor przez dowolnie duży pociąg. Z tej zasady korzysta większość edycji 1830, poza tym: 1817, 1822, 1824, 1844, 1862, 18CZ. Ta zasada jest najmniej restrykcyjna i pozwala na każdą modernizację toru, jaką tylko sobie wymyślimy – oczywiście nie wolno nam zniszczyć toru, który już został wybudowany.

Semi-restrictive: część nowo utworzonego toru musi być osiągalna z jednej ze stacji firmy budującej tor przez dowolnie duży pociąg lub wartość dochodu miasta na tym kafelku uległa zmianie. To jest druga bardzo popularna zasada stosowana w wielu grach, m.in. w 1846, 1854, 1856, 1870, 18Chesapeake, 18Mex.

Restrictive: na położonym kafelku musi powstać nowo utworzony tor do którego można dotrzeć z jednej ze stacji firmy przez dowolny  pociąg.
To jest najbardziej restrykcyjna zasada i korzysta z niej wyjątkowo mało gier, z tych najbardziej znanych są to: 1825, 18GB. O budowaniu torów w 1825 już pisaliśmy tutaj: https://www.railsonboards.com/2019/07/25/construction-of-routes-in-18gb/. W tej grze jest to prawdziwe mistrzostwo.

Pomiędzy permissive i semi-restrictive jest bardzo duża różnica. W naszych grach jeśli gramy z zasadą permissive, to często wykorzystujemy tą cechę do tego, żeby przeciwnik nie mógł już w żaden sensowny sposób ulepszyć danego toru, w ten sposób blokujemy go, tak żeby nie połączył swojej sieci z naszą.

Gdybyście mili wątpliwości jaka zasada działa w danej grze, to pełną listę wszystkich gier z informacją jaki rodzaj budowy toru jest w grze znajdziecie tutaj : http://fwtwr.com/18xx/rules_difference_list/5_3.htm

I nie zapomnijcie dodać sobie tej strony do ulubionych, żeby nie szukać jej w czasie grania 😉

3 thoughts on “Permissive, restrictive, semi-restrictive – what it means?”

 1. Hi there!

  Your link indicates « Restrictive for track tiles, for city upgrades, some track (old or new) must be part of a route for the company. » for 1861/1867 but what’s the difference between that statement and semi-restrictive? Some upgrades don’t change a city’s value?
  Thanks for your piece of advice (and your blog, I read it all ;-),

  Emmanuel

  1. I think that every modernization of the tile with the city changes its value, but maybe I am wrong and there is a game where such a change does not occur. Restrictive is much more difficult, because a new route must always be built, simply changing the city’s value is not enough.

  2. If a tile has several individual cities, one of which adds a new track and the other does not, you can upgrade this tile no matter which city is on the route.

Leave a Reply