18xx preorders summary

Publishers are catching up quickly and now you can buy a few very good 18xx games, we have written about them many times, so it’s time to describe those titles that you can pre-order now. I have myself big dilemmas, what to buy, what to choose? I love the 18xx that concentrate on stock market like: 1830 and all the clones of this title and of course 1817 too. But I will not despise 18xx, which have more engineering character. I have not really encountered a bad 18xx game, some were poorer, but I would love to return to every 18xx (except for those with a large random element, e.g. 18Africa). Okay, that’s all about what I like, and what games are currently waiting in line for production:

18DO
The game is available on Kickstarter https://www.kickstarter.com/projects/wj1/18do-dortmund/
The game contains something of a euro game. It has the management of the beer market, which first appeared in 18xx games. However, fans of euro games should rather be careful, because it is a classic 18xx game to which only a new mechanism is added. The author describes this title rather as an average long 18xx game, so that you need to reserve about 4-5 hours for the game or even more. And it is definitely engineering 18xx type, which is most important is the aspect of company development and construction of connections, than trading shares on the stock exchange.
We have already described it here (but note: this was not a description of the final version of the game and we hope that it has been refined a bit):
https://www.railsonboards.com/2019/07/03/18do-dortmund-description-of-the-prototype/

1848 Australia
This is a new edition of the old 18xx game, which is available in presale here https://www.gmtgames.com/p-768-1848-australia.aspx. The publisher is GMT, and you probably have his 1846 and 1862 already. I think 1848 is a very good choice, it’s one of my favorite 18xx games and I really highly recommend it to everyone. We’ve described it many times, including here:
https://www.railsonboards.com/2020/02/20/1848-next-and-next/
https://www.railsonboards.com/2019/08/14/1848-australia-bank-of-england-how-strong-it-is/
https://www.railsonboards.com/2018/12/06/how-it-looks-like-1848-australia/
https://www.railsonboards.com/2018/11/07/ur-1830-bc-1857-1848-australia/
https://www.railsonboards.com/2018/09/10/1848-australia-for-the-third-time/

1822
Currently also on Kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/all-aboardgames/1822-the-railways-of-great-britain
It’s rather a long 18xx game, we played it several times and the full game lasted 6-7 hours. In turn, a shorter scenario takes 5 hours, so for some gamers this time may be too long. But 1822 introduced a completely new mechanism to 18xx games: it is random entry of companies into the game (not all at once) and their bidding during the stock round. This creates a whole new feeling and gives a breath of freshness if you have already learned the classic 18xx games well. The game is quite complicated and various nuances and new elements mean that before each game we remembered the rules, for which you also have to count about 30-60 minutes. Nevertheless, I like 1822 very much and now I will have it on my shelf.
I think the game has a nice balance between the engineering and stock market, I would say that the engineering part is 60%, the stock part is 40%.
We have described this game many times, you can read more here:
https://www.railsonboards.com/2018/04/27/1822-and-my-top-5/
https://www.railsonboards.com/2018/08/03/1830-and-1822/
https://www.railsonboards.com/2018/08/29/1822-medium-regional-1848-australia-and-1836jr/
https://www.railsonboards.com/2018/02/03/first-impressions-1822/

1822MX
You can pre-ordered it on the AAG website. This title is based on 1822 mechanics, it has only one important feature: it is about 1-2 hours shorter than the original one. So if you were scared of 1822, I think 1822MX would be an interesting option for you.

1882
Also on presale on the AAG website. This is a very successful 1830 clone, if you know the most important game in the 18xx series, i.e. 1830, then it will take you 30 minutes to learn the rules of 1882! But 1882 is very, very aggressive and it is definitely faster compared to 1830. This is one of the more stock market 18xx game, so if you are not afraid of stock market hanky-panky, I highly recommend this title. More:
https://www.railsonboards.com/2020/03/26/the-rails-in-canada-1882/
https://www.railsonboards.com/2020/04/25/1882-for-the-second-time/

1849
Of course, on presale on the AAG website. Do you still have money? Because 1849 is one of my favorite 18xx games! This is a game about poor Sicily in which you wonder how to make money and win against opponents who have more trains than you. It is fast, because all our games lasted on average about 4 hours and it is different from all other 18xx games. It has 3 types of track width, the ability to close companies, trade stations !, incomplete capitalization !. Gosh, this game has so many cool features that I wonder why I don’t play only 1849. But of course, I know that not everyone likes Sicily, just as not everyone likes mint ice cream. I highly recommend this title to you, and if you don’t have money to buy it from AAG, then you can do it yourself, because all files are available on BGG.
https://www.railsonboards.com/2019/05/28/1849-when-you-can-close-a-company-and-you-do-it-5-times-too-many/
https://www.railsonboards.com/2017/10/03/how-it-looks-like-1849-the-game-of-sicilian-railways/
https://www.boardgamegeek.com/boardgame/3097/1849-game-sicilian-railways

18NewEngland
AAG, of course, why doesn’t Scott pay us for the ad? The game draws a lot from the mechanics of 1861/67, but it adds its own elements that make it a little different in reception. Unfortunately, I will trouble you, I haven’t played 1861 or 1867 yet. It’s hard for me to say something about it and I will probably wait to buy this title myself. But we described it for you here:
https://www.railsonboards.com/2019/10/08/18newengland-first-impression/

Rolling Stock Stars
Phew! This is the last title from AAG and in some way it refers to the mechanics of 18xx games, but there is no e.g. track construction. This is a mechanically corrected version of Rolling Stock and I’d rather suggest you to play this title at a friend. Because it is very specific and in my group, I pulled it only once on the table and I was not able to persuade anyone to play more. This is a completely different story then 18xx, the old version, i.e. Rolling Stock, is described here:
https://www.boardgamegeek.com/boardgame/99630/rolling-stock

What do you think about this list? I hope that the availability of so many 18xx will cause that the number of players will grow just as quickly too.


Original text:

Wydawcy szybko nadrabiają zaległości i obecnie możecie zakupić kilka bardzo dobrych osiemnastek od ręki, o nich już wiele razy pisaliśmy, teraz przyszła pora na opisanie tych tytułów, które możecie zamówić obecnie w przedsprzedaży. Ja sam mam duże dylematy, co kupić co wybrać? Uwielbiam osiemnastki, które mają rozbudowaną giełdę: 1830 i wszystkie klony tego tytułu, 1817 też oczywiście. Ale nie pogardzę osiemnastkami, które mają bardziej inżynieryjny charakter. Tak naprawdę nie spotkałem złej gry 18xx, niektóre były co najwyżej słabsze, ale do każdej osiemnastki chętnie wrócę (za wyjątkiem tych w których jest duży element losowy, np. 18Africa). Dobra, tyle o tym co lubię, a jakie gry czekają obecnie w kolejce do produkcji:

18DO
Gra dostępna na Kickstarterze https://www.kickstarter.com/projects/wj1/18do-dortmund/
Gra zawiera w sobie coś z gier euro. Jest nim zarządzanie rynkiem piwa, które po raz pierwszy pojawiło się w grach 18xx. Jednak fani gier euro raczej powinni być ostrożni, ponieważ to klasyczna gra 18xx, do której dodany jest tylko nowy mechanizm. Autor opisuje ten tytuł raczej jako średnio długą osiemnastkę, czyli trzeba sobie zarezerwować pewnie około 4-5 godzin na grę. I jest to raczej zdecydowanie osiemnastka typu inżynieryjnego, czyli bardziej istotny jest aspekt rozwoju firm i budowa połączeń, niż handel akcjami na giełdzie.
Opisaliśmy ją już tutaj (ale uwaga: to nie był opis ostatecznej wersji gry i mamy nadzieję, że została ona trochę dopracowana):
https://www.railsonboards.com/2019/07/03/18do-dortmund-description-of-the-prototype/ 

1848 Australia
To nowe wydanie starej osiemnastki, które dostępne jest w przedsprzedaży. Wydawcą jest GMT które ma już na koncie 1846 i 1862. Myślę, że 1848 jest bardzo dobrym wyborem, to jedna z moich ulubionych gier 18xx i naprawdę bardzo gorąco ją wszystkim polecam. Opisaliśmy ją już wiele razy m.in. tutaj:
https://www.railsonboards.com/2020/02/20/1848-next-and-next/
https://www.railsonboards.com/2019/08/14/1848-australia-bank-of-england-how-strong-it-is/
https://www.railsonboards.com/2018/12/06/how-it-looks-like-1848-australia/
https://www.railsonboards.com/2018/11/07/ur-1830-bc-1857-1848-australia/
https://www.railsonboards.com/2018/09/10/1848-australia-for-the-third-time/

1822
Obecnie także na Kickstarterze: https://www.kickstarter.com/projects/all-aboardgames/1822-the-railways-of-great-britain
To raczej długa osiemnastka, my graliśmy w nią kilka razy i pełna gra trwała 6-7 godzin. Krótszy scenariusz to z kolei 5 godzin, więc i tak dla niektórych ten czas może być zbyt długi. Ale 1822 wprowadziło do gier 18xx całkiem nowy mechanizm: losowe wchodzenie firm do gry (nie wszystkie na raz) i ich licytację w trakcie rundy giełdowej. Powoduje to całkiem nowe odczucia i nadaje powiewu świeżości, jeśli poznaliście już dobrze klasyczne 18xx. Gra jest dość skomplikowana i różne niuanse i nowe elementy powodują, że przed każdą rozgrywką robiliśmy sobie przypomnienie zasad, na które trzeba liczyć też około 30-60 minut. Niemniej pomimo tego bardzo lubię 1822 i teraz będę miał je na swojej półce.
Myślę, że w grze jest fajny balans pomiędzy częścią inżynieryjną i giełdową, powiedziałbym że część inżynieryjna to 60%, giełdowa to 40%.
Grę opisaliśmy wam już wielokrotnie, możecie więcej przeczytać tutaj:
https://www.railsonboards.com/2018/04/27/1822-and-my-top-5/
https://www.railsonboards.com/2018/08/03/1830-and-1822/
https://www.railsonboards.com/2018/08/29/1822-medium-regional-1848-australia-and-1836jr/
https://www.railsonboards.com/2018/02/03/first-impressions-1822/

1822MX
W przedsprzedaży na stronie AAG. Ten tytuł bazuje na mechanice 1822, ma tylko jedną istotną cechę: jest krótszy o około 2 godziny od pierwowzoru. Więc jeśli przestraszyliście się czasu 1822, to myślę, że 1822MX będzie dla was ciekawą opcją.

1882
Także w przedsprzedaży na stronie AAG. To bardzo udany klon 1830, jeśli znacie najważniejszą grę z serii 18xx czyli 1830, to nauczenie zasad 1882 zajmie wam 30 minut! Za to 1882 jest bardzo, bardzo agresywne i w porównaniu do 1830 jest zdecydowanie szybsze. To jedna z bardziej giełdowych osiemnastek, więc jeśli nie straszne wam giełdowe machlojki, to ten tytuł gorąco polecam. Więcej:
https://www.railsonboards.com/2020/03/26/the-rails-in-canada-1882/
https://www.railsonboards.com/2020/04/25/1882-for-the-second-time/

1849
Oczywiście w przedsprzedaży na stronie AAG. Czy macie jeszcze kasę? Bo 1849 jest jedną z moich ulubionych 18xx! To gra o biednej Sycylii w której zastanawiacie się jak związać koniec z końcem i wygrać z przeciwnikami, którzy mają więcej kasy od was. Jest szybka, bo nasze wszystkie rozgrywki trwały średnio około 4 godzin i jest inna od wszystkich innych 18xx: 3 rodzaje szerokości torów, możliwość zamykania firm, handel stacjami!, niepełna kapitalizacja!. Kurcze, ta gra ma tyle fajnych cech, że zastanawiam się, czemu nie gram tylko w 1849. Ale oczywiście, wiem że nie wszyscy lubią Sycylię, tak jak nie każdy lubi miętowe lody. Ja wam ten tytuł gorąco polecam, a jak nie macie kasy na grę od AAG to możecie go sobie zrobić sami, bo wszystkie pliki są dostępne na BGG.
https://www.railsonboards.com/2019/05/28/1849-when-you-can-close-a-company-and-you-do-it-5-times-too-many/
https://www.railsonboards.com/2017/10/03/how-it-looks-like-1849-the-game-of-sicilian-railways/
https://www.boardgamegeek.com/boardgame/3097/1849-game-sicilian-railways

18NewEngland
Oczywiście AAG, kurcze, czemu Scott nie płaci nam za reklamę? Gra dużo czerpie z mechaniki 1861/67, ale dodaje swoje własne elementy, które powodują, że jest trochę inna w odbiorze. Niestety zmartwię was, nie grałem jeszcze ani w 1861, ani w 1867. Ciężko mi coś powiedzieć i sam chyba poczekam z kupnem tego tytułu. Ale opisaliśmy go dla was pod tym adresem:
https://www.railsonboards.com/2019/10/08/18newengland-first-impression/

Rolling Stock Stars
Uff, to ostatni tytuł od AAG i w pewien sposób nawiązuje do mechaniki 18xx, ale nie ma np. budowy torów. Jest to poprawiona mechanicznie wersja Rolling Stock i raczej sugerowałbym wam, żebyście zagrali w ten tytuł u kolegi. Bo jest on bardzo specyficzny i w moim gronie, wyciągnąłem go tylko raz na stół i więcej na niego nikogo nie udało mi się namówić. To zupełnie inna bajka, starą wersję czyli Rolling Stock opisaliśmy dla was pod tym adresem:
https://www.boardgamegeek.com/boardgame/99630/rolling-stock

Co myślicie o tej liście? Ja mam nadzieję, że dostępność tylu osiemnastek, spowoduje, że równie szybko będzie rosła liczba graczy.

4 thoughts on “18xx preorders summary”

      1. Thanks, but I described only those titles that are now somewhere to preorder and are in the first place for production.

Leave a Reply