1848 next and next…

My opinion of 1848 Australia is steadily growing. The better we know this game, the more happens during it and the more crazy our games are.

Recently, we played with three people: me + Michał from Olkusz and Marcin from Olkusz. Marcin is just beginning his adventure with 18xx and he was an observer of what was happening between me and Michał, during first SR and later as well. We are talking about the last and the most expensive private company that gives the CEO certificate of CAR. This company gives a relatively high income, but it closes when the first train is purchased by CAR. Some of us think that such income is too high and for the player who buys this company, they help to float it, so this way CAR buys the train as soon as possible (we do similarly in other games, in which a company gives the President’s certificate).

In our game I bought this private company and of course I did not want to start it immediately. Michał wanted to force me to do so, so he tried to do it cleverly and take over the president’s certificate. Michał hoped that I would not have enough cash to launch one of the companies on the southern coast (SAR) and at the same time to buy a 50% certificates of CAR. And finally I would lose one of these companies. And he was right! I didn’t have that much cash, that’s why I passed at the right moment and I didn’t start any company. Marcin and Michał did the same. Which meant that no companies was floated in the first SR. Marcin could run something, but he was watching our duel and he joined our play for fun.

In the second SR, I had an additional $30 more from the private company, I calculated that I could start CAR and sell one its share in order to start a second company, in this way Michał’s plan was partly implemented. Because CAR began to operate, but Michał did not take over my president certificate and I finally had two companies operating on the map in the same region.

The next two ORs were extremely interesting, my companies were the last, Michał bought one 2-train, Marcin’s company from Olkusz bought two 2-trains and my two companies bought the last 3x 2-trains and 4x 3-trains! In this way the last 3-train remained on the market. In the next OR, the first company that operated (Michal’s one) bought the last 3-train and the first 4-train. It meant that two 2-trains in Marcin from Olkusz company were not run even once! I haven’t seen such an instant train rash in any game before!

From now on our gameplay looked much more normally, finally after 3 hours, we decided that Michał won, once again his advantage was greater, and I with a poor limit of certificates (because 2 of my companies were absorbed by the Bank of England – one of them I got as a gift from Michał, I was stupid to think he would leave it for himself and I bought 20% of it as a good investment) so I took the last place.

The game is unique to me, it’s definitely a favorite in my collection and it is the best Lonny’s game and ….. I’ve met so far. This year, the GMT version will probably be released, I keep my fingers crossed for it and I hope you will like this title too.


Original version:

Moja ocena 1848 Australia systematycznie rośnie. Im lepiej tę grę znamy, tym więcej się w niej dzieje, tym bardziej szalone są nasze rozgrywki.

Ostatnio graliśmy w trzy osoby: ja + Michał z Olkusza i Marcin z Olkusza. Marcin dopiero zaczyna przygodę z 18xx i był obserwatorem tego, co się rozgrywało między mną i Michałem. Chodzi o ostatnią, najdroższą spółkę prywatną, która daje certyfikat prezesa CAR. Ta firma daje stosunkowo wysoki dochód, ale zostaje ona zamknięta, po zakupieniu pierwszego pociągu przez CAR. Niektórzy wśród nas uważają, że taki dochód jest za wysoki i temu graczowi, który zakupi tę firmę, pomagają ją uruchomić, tak aby CAR zakupiło pociąg, jak najszybciej (podobnie jest w innych naszych rozgrywkach, w których jakaś firma daje certyfikat prezesa).

W naszej grze to ja zakupiłem tę firmę prywatną i oczywiście nie chciałem jej od razu uruchamiać. Chciał mnie do tego zmusić Michał, próbował więc zrobić to sprytnie i przejąć certyfikat prezesa. Michał liczył na to, że nie starczy mi gotówki do tego, aby uruchomić jedną z firm na południowym wybrzeżu (SAR) i zakupić jednocześnie 50% udziałów w CAR. Wtedy straciłbym jedną z tych firm. I miał rację! Nie miałem tyle gotówki, dlatego spasowałem w odpowiednim momencie i nie uruchomiłem, żadnej firmy. Podobnie zrobili Marcin i Michał. Co oznaczało, że w pierwszej OR żadna firma nie wypłynęła. Marcin mógłby coś uruchomić, ale obserwował nasz pojedynek i przyłączył się do zabawy. W drugiej SR miałem dodatkowo $30 więcej z firmy prywatnej, wyliczyłem, że mogę uruchomić CAR i sprzedać jedną jego akcję, po to, aby uruchomić drugą firmę, w ten sposób plan Michała częściowo się zrealizował. Bo CAR zaczął operować, ale nie przejął mi prezesa i miałem dwie firmy operujące na mapie obok siebie.

Kolejne dwie OR były wyjątkowo ciekawe, moje firmy działały jako ostatnie, Michał kupił jeden pociąg, firma Marcina z Olkusza kupiła dwie 2-pociagi i moje dwie firmy wykupiły 3 ostatnie 2-pociągi i 4 x 3-pociagi! W ten sposób na runku został ostatni 3-pociąg. W kolejnej OR, pierwsza firma która operowała, kupiła ostatni 3-pociąg i pierwszy 4-pociąg. Oznaczało to, że dwa 2-pociągi Marcina z Olkusza nie zostały uruchomione ani razu! Takiego błyskawicznego train rashu nie widziałem jeszcze w żadnej grze!

Nasza rozgrywka wyglądała od tego momentu już zdecydowanie bardziej normalnie, ostatecznie po 3 godzinach, zdecydowaliśmy że wygrał Michał, po raz kolejny jego przewaga była większa, a ja z marnym limitem certyfikatów (bo 2 moje firmy wchłonął Bank Anglii — jedną z firm dostałem w prezencie oczywiście od Michała, jak głupi uwierzyłem, że ją sobie zostawi i kupiłem 20% jako dobrą inwestycję) więc zająłem ostatnie miejsce.
Gra dla mnie jest wyjątkowa, to zdecydowany faworyt w mojej kolekcji i najlepsza gra Lonnego i ….. jaką dotychczas poznałem. W tym roku prawdopodobnie ukaże się wersja GMT, trzymam za nią kciuki i mam nadzieję, że wam też ona równie mocno przypadnie do gustu.

Leave a Reply