The latest report on new 18xx games straight from Essen

We have brought a lot of new materials from Essen for you, we will publish them successively, but before they appear on our site, we will unveil the secret and tell you about what is most important, i.e. what you can expect in the coming months.

1840 the Vienna Tramway Game
It’s a whole new title developed by Lonny Orgler. The campaign for its release will start at the beginning of 2020, of course through the Kickstarter. The game is expected to be at the Essen Trade Fair in 2020.

18DO Dortmund
This is probably one of the longest tested 18xx game, but the good news is that the testing phase is almost completed and if Kickstarter, which will be launched at the beginning of 2020 will be a success, then the game will be released during the Essen Fairs in 2020.

18NR (Namibian Railways)
The second title from Marflow Games, which will be released through Kickstarter. You can probably expect its campaign around the second or third quarter of the next year.

18SX
you will have to wait a little longer for this title. Uli from the Spielworxx told us that in 2020, for the first time in the history of his publishing house, Spielworxx will release the game via the Kickstarter. It will be such a test and if it turns out to be successful, then in 2021 their first 18xx will be released in the same way. Its author is Wolfram from Marflow Games, the game will have new design and will contain additional scenarios: for two players and also a short scenario (because the whole game lasts 300 minutes).

1880
Lonny has already announced that this title will be released soon. Now we can tell you that the publisher will be Lookaut Games and it will be released probably in 2020.


Original text

Z Essen przywieźliśmy dla was sporą ilość nowych materiałów, będziemy je sukcesywnie publikować, ale zanim pojawią się one na naszej stronie, to uchylimy rąbka tajemnicy i powiemy wam o tym, co najważniejsze, czyli czego możecie się spodziewać w najbliższych miesiącach.

1840 the Vienna Tramway Game
To całkiem nowy tytuł opracowany przez Lonnego Orglera. Zbiórka na jego wydanie rozpocznie się na początku 2020 roku, oczywiście poprzez platformę Kickstarter. Gra ma się okazać w czasie targów w Essen w 2020 roku.

18DO-Dortmund
To chyba jedna z najdłużej testowanych osiemnastek, ale dobrą wiadomością jest to, że faza testów jest prawie zakończona i jeśli Kickstarter, który ruszy na początku 2020 roku będzie sukcesem, to gra ukaże się w większym nakładzie w czasie targów w Essen w 2020 roku.

18NR (Namibian Railways)
Drugi tytuł od Marflow Games, który będzie wydany poprzez Kickstartera. Kampanii możecie się spodziewać prawdopodobnie w okolicach II-III kwartału przyszłego roku.

18SX
na ten tytuł będziecie jeszcze musieli trochę poczekać. Uli z wydawnictwa Spielworxx zdradził nam, że w 2020 roku, po raz pierwszy w historii jego wydawnictwa, Spielworxx wyda grę poprzez platformę Kickstarter. Będzie to taki test i jeśli okaże się sukcesem, to w 2021 roku będzie w taki sam sposób wydana ich pierwsza osiemnastka. Jej autorem jest Wolfram z Marflow Games, gra będzie odświeżona graficznie i będzie zawierała dodatkowe scenariusze: dla dwóch osób oraz krótki scenariusz (bo cała gra trwa 300 minut).

1880
Lonny zapowiadał już, że ten tytuł będzie niebawem wydany. Teraz możemy wam zdradzić, że wydawcą będzie Lookout Games i ukaże się on zapewne w 2020 roku.

Leave a Reply