Construction of routes in 18GB

We have already described 18GB, you can read our first impression here: https://www.railsonboards.com/2019/03/28/the-whole-saturday-with-18xx-18gb -18pa-18GB

In short: 18GB we liked very much. Its several specific features make different 18xx from those already known and it is similar to 1860 (maybe also to 1862, but I do not know this one yet). One of its unique features are tracks, tracks very, very different from those you know and their construction or rather reconstruction can be a challenge for some players.

The rules say that the company always (even when modernizing a tile with a city) must be able to drive the new created part of the track. In this way, tiles 00 or XX (which are very common on the map) seemed that after the first modernization will give us a nice income, but instead they can be blocked for a long time. In this situation, it is necessary to help some company that operates in the same area. I like this solution very much, it is an element that requires planning and a lot of thinking (often we need to look at tile manifest to find the right tile for us, especially if we modernize green to brown).

However, the rules for building tracks in 18GB weren’t so appealing for everyone, the level of complexity and the related downtime in the game were criticized by our colleagues from The Train Rush podcast. After listening to their episode, I got a bit of an impression that I was praising 18GB too much and maybe my feelings are worth subduing in subsequent reports.

That’s why I was very happy when I came across an extensive article by the author of 18GB. This article is devoted exclusively to the mechanics of track construction and modernization (in 18GB). David Berry described in it that a large part of the solutions are based on the history of the railways. In the 19th century, in England, every railway company often built its own independent railway line to a given city and in the twentieth century, companies started to use the tracks of other companies. It has the perfect reproduction in 18GB mechanics and I’m happy because I like 18GB even more. By the way, I’ve also found some other very positive opinions about the construction of tracks in this game, so just play it. I am glad that my Ania has a holiday and I think that soon there will be a good opportunity to test how 18GB works with two players 🙂

You can read David Berry’s article here: https://www.boardgamegeek.com/thread/2208878/track-laying-18gb


Budowa tras w 18GB

18GB już opisaliśmy, w miarę dokładny opis tego tytułu i to, jakie było nasze pierwsze wrażenie, możecie przeczytać tutaj: https://www.railsonboards.com/2019/03/28/the-whole-saturday-with-18xx-18gb-18pa-18gb/

Krótko mówiąc: 18GB bardzo nam się spodobało. Jego kilka specyficznych cech powoduje, że jest to inna 18xx od tych już wcześniej poznanych i najbliżej jej chyba do 1860 (może do 1862, ale tej akurat nie znam, więc nie chcę się wypowiadać).
Jedną z jej wyjątkowych cech są tory, tory bardzo, bardzo inne od tych, jakie znacie i ich budowa lub raczej przebudowa może być dla niektórych wyzwaniem.

Zasady mówią, że firma zawsze, nawet jak modernizuje kafelek z miastem, musi mieć możliwość przejechania po nowym torze. W ten sposób kafelki 00 czy XX, których na mapie jest bardzo dużo i wydawało się, że po pierwszej modernizacji dadzą nam fajny dochód, mogą być przez długi czas gry zablokowane. W takiej sytuacji konieczna jest pomoc jakiejś firmy, która operuje w okolicy. Takie rozwiązanie bardzo mi przypadło do gustu, jest to element, który wymaga planowania i nie lada główkowania (często musimy wspierać się tabelą modernizacji, aby znaleźć ten odpowiedni dla nas kafelek, szczególnie jeśli modernizujemy tory zielone na brązowe).

Nie wszystkim jednak zasady budowy torów w 18GB tak się spodobały, stopień skomplikowania i związane z tym przestoje w grze bardzo skrytykowali nasi koledzy z podcastu The Train Rush. Po posłuchaniu ich odcinka odniosłem trochę wrażenie, że zanadto albo za bardzo wychwalałem 18GB i może moje odczucia warto trochę stonować w kolejnych relacjach.

Dlatego bardzo się ucieszyłem, gdy w zeszłym tygodniu trafiłem na obszerny artykuł autora 18GB. Artykuł ten jest poświęcony tylko i wyłącznie mechanice budowy i modernizacji torów (właśnie w 18GB). David Berry opisał w nim, że duża część rozwiązań bazuje na historii kolejnictwa. W XIX wieku w Anglii często każda spółka kolejowa budowała własną niezależną linię kolejową do danego miasta i dopiero w XX wieku spółki zaczęły korzystać z torów konkurencji. Ma to idealne odwzorowanie w mechanice 18GB i cieszę się z tego, bo teraz jeszcze bardziej lubię 18GB. Przy okazji znalazłem też kilka bardzo pochlebnych opinii właśnie o budowie torów w tej grze, więc nic tylko grać. Aż się cieszę, że moja Ania ma wakacje i myślę, że będzie wkrótce dobra okazja do tego, aby przetestować jak 18GB działa na dwóch graczy 🙂

Artykuł Davida Berry możecie przeczytać tutaj: https://www.boardgamegeek.com/thread/2208878/track-laying-18gb

Leave a Reply