The results of our competition for the 2nd anniversary (update)

Update: After a small brain storm, we decided to change the order, first we publish the best three texts, and then the next ones will be published.

8 people took part in our competition. We are very happy about it. When we planned it, I was wondering if anyone would write to us at all? Because this competition requires work and reflection on yourself. Why do I play 18xx games? How did it happen that these games interested me? Then you have to put your thoughts on paper and this is the most difficult thing (at least for me). Because thoughts are often chaotic, loose and easy to imagine, but how can you do it so that others will read them and have fun? In the meantime, we’ve got as many as 8 stories!

We assessed all the works on a scale from 1 to 8 (each one of us). We simply gave them points, the best text got 8 points, the weakest got one. Then we collected the results and the sum for each author, selected the winner. I am glad that I did not have to decide for the scoring myself, because I would have a big problem with that. I like every text, some of them more then others, but I see that this is a very reliable opinion and each of us has differently assessed individual works. However, there is one text that is outstanding! This author really has a talent for writing. He took the first place unrivaled.

We will keep you in a moment of uncertainty and in the next weeks, we will publish 1 text per week. First, 5 texts that will receive consolation prizes (15% discount in the store or any set of stickers that we will add for free to your order). We will publish these 5 texts in a random order. Next, there will appear the 3 highest rated texts by us.

The first text is coming tomorrow!

Our respondents : Balaji Hariharan, Brian Frahm, Ewelina Koper, Jason Begy, Joshua Wood, Łukasz Koper, Pedro Lima, Piotr Starnawski.

If you are not on this list, write to us relatively quickly. It’s possible that I missed your text for some reason. Then we will assessed them separately.


Wyniki naszego konkursu z okazji 2 rocznicy

Na nasz konkurs odpowiedziało 8 osób. Bardzo się z tego cieszymy, gdy go planowaliśmy, to zastanawiałem się, czy w ogóle ktoś do nas napisze? Bo ten konkurs wymaga pracy, przemyślenia i zastanowienia się nad sobą. Dlaczego gram w gry 18xx? Jak to się stało, że te gry mnie zainteresowały? Potem trzeba swoje myśli przelać na papier i to jest najtrudniejsze (przynajmniej dla mnie). Bo myśli są często chaotyczne, luźne i łatwe do wyobrażenia, ale jak to zrobić, aby inni przeczytali je i mieli z tego jeszcze frajdę? Tymczasem dostaliśmy aż 8 opowiadań!

Wszystkie prace oceniliśmy w skali od 1 do 8 (każdy z naszej czwórki z osobna). Po prostu dawaliśmy im punkty, najlepszy tekst dostawał 8 pkt, najsłabszy 1. Potem wyniki zebraliśmy i suma dla każdego autora, wyłoniła zwycięzcę. Cieszę się, że nie musiałem sam decydować o punktacji, bo miałbym z tym duży problem. Kilka tekstów podoba mi się bardziej, ale widzę, że jest to opinia bardzo miarodajna i każdy z nas inaczej ocenił poszczególne prace. Jest jednak jeden tekst, który jest wybitny! Ten gościu (albo gościówa) ma naprawdę talent do pisania. Zajął on bezkonkurencyjnie pierwsze miejsce.

Potrzymamy was jeszcze chwilę w niepewności i w kolejnych tygodniach, będziemy publikować 1 tekst na tydzień. Najpierw 5 tekstów, które otrzymają nagrody pocieszenia (15% rabat w sklepie lub dowolny zestaw naklejek, który dodamy gratis do waszego zamówienia). Tych 5 tekstów będziemy publikować w losowej kolejności. Następnie pojawią się 3 najwyżej ocenione przez nas teksty.

Pierwszy tekst już jutro!

Na nasz konkurs odpowiedziały takie osoby: Balaji Hariharan, Brian Frahm, Ewelina Koper, Jason Begy, Joshua Wood, Łukasz Koper, Pedro Lima, Piotr Starnawski

Jeśli nie ma Cię na tej liście, to napisz do nas stosunkowo szybko. Możliwe, że twój tekst z jakiegoś powodu przeoczyłem. Wtedy ocenimy go osobno.

1 thought on “The results of our competition for the 2nd anniversary (update)”

Leave a Reply