1830 crazy game

Recently, I had a very unusual 1830 game with three new players. We played twice during this day, because for the first time we played in 6 people ever, then I have to write a few words about it. And these are the words of appreciation, this game is AWESOME, it is just a completely different title. So far, we played in 3, sometimes in 4 people, once in 2. It always worked well and it’s one of my favorite 18xx games, but for 6 people, wow – if I was a wolf, I would yell out of rapture – I definitely recommend it. If you only have the opportunity, if your group is not just marauders, play it. I know, probably hundreds of people who already have this experience behind are among the readers. In the end, this game is 33 years old and on BGG site there is 6,000 people who have this game! By the way, a small comparison, Scythe (which is a pitifully weak euro game for me) has got over 40,000 people on BGG! Scythe is only three years old. Here you can see a huge disproportion between the popularity of nice euro games and 18xx. And please, do not say anything about accessibility, because 1830 is available all the time. If somebody want to buy this game it can be easily bought at a good price without the slightest problem.

Back to our game:
Can you imagine what happens when you play for 6 people? The same capital as with 3 players, is propagated to 6 people, which is twice as less per person. This means that starting a company is impossible for most players! So we invest in shares of others, so that capital works and the game is lively. Everyone is wondering what to invest in. At this point, it’s best to see how big the difference is between the game for 2 people and the one for 6 people. When there are only two players, the game works, we run companies, we invest, etc … but we mainly buy our own shares, there is no additional interaction factor between the players, with 6 players the risk reaches its limit.
The most interesting things began to happen in our second game. One of the first launched companies was ‘Boston & Maine’! We told Jarek that this company is running as one of the last ones, that it does not bring big profits, etc. No way, B&M began to operate quickly and on the board began to happen things we have never seen before. It blocked ‘New York, New Haven & Hartford’ and ‘New York Central’ which brokes Piotrek’s mood, because NNH was almost started and Piotrek had all shares in it. So no one wanted to help him, because everyone knew that this company in such a layout on the board would not bring any profits for a long time. The New York blockade had tremendous consequences for the entire game, B&M changed quite a balance of power and what we knew about 1830. Piotrek waited with a sour face and counted dollars that he lost. I think that the author did not foresee such a development, I do not know what Jarek’s result would look like, because we have not finished the game, but I think that this situation will happen again. For new players, this is a lesson not to buy shares if we do not have adequate funds to float the company.


Niedawno miałem bardzo nietypową rozgrywkę w 1830 z trzema nowymi graczami. Zagraliśmy wtedy dwa razy, za pierwszym razem w łącznie 6 osób, wtedy zbankrutował Jarek, ponieważ po raz pierwszy graliśmy w 6 osób, to muszę napisać kilka słów o naszej pierwszej rozgrywce. I to będą same słowa uznania, bo ta gra jest NIESAMOWITA, to jest po prostu zupełnie inny tytuł. Dotychczas graliśmy w 3, czasami w 4 osoby, raz w 2. Zawsze dobrze działała i to jedna z moich ulubionych osiemnastek, ale na 6 osób, wow – gdyby był wilkiem to bym teraz zawył z zachwytu – zdecydowanie polecam. Jeśli tylko macie okazję, jeśli w waszej grupie nie są sami maruderzy, to koniecznie zagrajcie. Wiem, pewnie wśród czytelników są setki osób, które już mają to doświadczenie za sobą. W końcu ta gra ma 33 lata i na BGG na swojej liście gier ma ją blisko 6 tys. osób! Przy okazji małe porównanie, Scythe (które jest dla mnie żałośnie słabą euro grą, czy właśnie tracimy czytelników?) chwali się na BGG ponad 40 tys. osób! Scythe ma dopiero 3 lata. Właśnie tu widać olbrzymią dysproporcję między popularnością ładnych gier euro i 18xx. I proszę, nie mówcie nic o dostępności, bo 1830 jest dostępne cały czas. Jeśli ktoś chce tą grę kupić, to znajdzie ją w dobrej cenie bez najmniejszego problemu.

Wracamy do 1830:
Wyobrażacie sobie, co się dzieje przy grze na 6 osób? Ten sam kapitał co na 3 graczy, jest równomiernie rozpropagowany na 6 osób, czyli jest go 2 razy mniej na osobę. Oznacza to, że uruchomienie firmy, jest dla większości osób niemożliwe! Czyli inwestujemy w akcje innych, po to, aby kapitał pracował i gra w ten sposób tętni życiem. Każdy zastanawia się, w co zainwestować, czy przypadkiem nie zostanie się z ręką w nocniku, albo z akcjami bankruta w kieszeni. W tym momencie widać najlepiej jak duża różnica jest między grą na 2 osoby i tą na 6 osób. Gdy graczy jest tylko dwóch, to gra owszem działa, uruchamiamy firmy, inwestujemy itp… ale robimy głównie zakupy naszych własnych akcji, brakuje tutaj dodatkowego czynnika interakcji pomiędzy graczami, ryzyka które wiąże się z grą na więcej osób i które przy 6 graczach osiąga maksymalny pułap.
Najciekawsze rzeczy zaczęły się dziać w naszej drugiej grze. Jedną z pierwszych uruchomionych firm był Boston & Maine! Mówiliśmy Jarkowi, że tę firmę uruchamia się jako jedną z ostatnich spółek, że nie przynosi ona dużych zysków itd. Nic z tego, B&M zaczął szybko operować i na planszy zaczęły się dziać rzeczy, jakich nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Zablokował on ‘New York, New Haven & Hartford’ and ‘New York Central’ co BARDZO popsuło nastrój Piotrka, bo NNH już prawie, prawie była uruchomiona a wszystkie udziały w niej miał właśnie Piotrek. Więc nikt nie chciał mu pomóc, bo każdy wiedział, że ta firma w takim układzie na planszy, nie przyniesie żadnych zysków przez dłuższy czas. Blokada Nowego Yorku miała olbrzymie konsekwencje dla całej gry, zmieniła całkiem układ sił i to, co wiedzieliśmy o 1830. Piotrek czekał ze skwaszoną miną i liczył dolary, jakie mu przepadały. Myślę, że autor nie przewidział takiego rozwoju sytuacji, nie wiem, jak ostatecznie wyglądałby wynik Jarka, bo gry nie skończyliśmy, ale myślę, że ta sytuacja jeszcze się powtórzy. Dla naszych nowych graczy jest to lekcja, aby nie kupować udziałów, jeśli nie mamy odpowiednich funduszy do uruchomienia firmy.

4 thoughts on “1830 crazy game”

  1. That Boston & Maine early tiling is absolutely cruel – but so is 6-player 1830 in general 🙂 Love the game

  2. That edition is definitely looking prettier than my 1986 Avalon Hill version… Have not played 1830 in many years. Maybe it is time to try it again? Have not played it on 6 but it sounds interesting.

  3. I do like it when players try new ways, especially when they are successful. Did play a game of 1880 for the first time and the other players said that noone ever starts that company in Lhasa in Tibet. So why not, I thought, and started it near the end. This helped me win the game so not bad.

  4. Only one tile lay per OR, right? Why was the NY started one SR later than the BM? If it was started in the same SR NY couldn’t be blocked.

Leave a Reply