March competition. Win our first player marker!

Another competition. This time the prize will be our first player marker! Send your answers by March 24rd to: marcin @ thisdomain

Questions:
1. In which game Diesel train can count only 3 cities on its route?
2. Something familiar with the history of Poland: list 3 games in which cities currently located in Poland are also on the 18xx map.
3. In which country the first railway route was built illegally by foreign investors and was dismantled a year later.
4. In what game can you sell the president’s certificate?
5. What title has a rigid number of operational and exchange rounds?

Among all the correct answers, we will draw one winner. Please, include in the replies only games that have been officially issued.


Original text:

Kolejny konkurs. Tym razem nagrodą będzie nasz znacznik pierwszego gracza!
1. W jakiej grze pociąg Diesel może liczyć na swojej trasie tylko 3 miasta/dalekie trasy?
2. Coś ze znajomości historii Polski: wymień 3 gry w których znajdują się miasta obecnie leżące w Polsce.
3. W jakim kraju pierwsza trasa kolejowa została wybudowana nielegalnie przez inwestorów z zagranicy i rok później została rozebrana.
4. W jakiej grze można sprzedać certyfikat prezesa?
5. Jaki tytuł ma sztywną ilość rund operacyjnych i giełdowych?

Wśród wszystkich poprawnych odpowiedzi, wylosujemy jednego zwyciężcę. Proszę o uwzględnienie w odpowiedziach tylko gier które zostały oficjalnie wydane.

Leave a Reply