We’ve just reached 300 followers on Twitter! / Mamy już 300 obserwujących na Twitterze!

We’ve just reached 300 followers on Twitter. Wow, I did not expect that we would be able to attract such a large number of people, where the majority of 18xx players are “hiding” on the mailing group, and what some people just nibble on the BGG 😉
We thank you all and we count on your support in spreading the good news that there is such a blog in the depths of the Internet.


Właśnie osiągnęliśmy 300 obserwujących nasz kanał na Twitterze. Wow, nie spodziewałem się, że będziemy w stanie zainteresować tak dużą liczbę ludzi, gdzie większość graczy 18xx “ukrywa się” na grupie mailingowej, a co niektórzy tylko wyściubiają nosa na BGG 😉
Wszystkim Wam dziękujemy i liczymy na Wasze wsparcie w głoszeniu dobrej nowiny, że jest w czeluściach Internetu taki blog.

Leave a Reply