1830 and 1822

Recently I went to Olkusz for a whole day of 18xx gaming. We were 4, so we decided not to play 18Ireland, as it apparently shines with 5 or 6 players (at least the owner said so).

We chose 1830 – despite it being the biggest classic, for 2 of us (me included) it was the first play. I overpayed for one private company, then got my Boston public company instantly blocked. Knowing that this game can be harsh, I played very safe, owning 10% of every company in the game – not a good idea, you won’t go bankrupt, but you won’t win either. I liked the game for the first 2 hours thanks to its clean design (that doesn’t mean I’m not a fan of many types of trains/firms, fusions etc.) However, after that, one player should have accepted his bankruptcy instead of juggling trains between his companies. He didn’t have any chance to win anyway.

Next two and half hours were boring to me (honestly I don’t think they were interesting to anyone once every company had a permanent train). I start to understand Cole Wehrle when he says that he sometimes finishes playing an 18xx game without it actually getting to the end, considering that several hours is enough. The winner is often already known anyway.

Results: Marcin (magole) 7994 / Michał z Olkusza 7967 / Tolis 5873 / Galatolol 5307
Time of play: 5:12

 

The next thing we got to the table was 1822. I had played it once before and found it fine. Back then, I didn’t like the bidding part (maybe because we had played with 3), now I changed my mind. One of the players was basically out of the game, because he really payed too much for a bunch of privates on the first round. He didn’t enjoy his 7-hours-long sitting at the table.

I felt I was in control since the very beginning, I got two adjacent minor companies, one London concession and a concession of the company that has its destination two tiles away. This is what I call a safe situation. During the game I bought two other minor companies that were quickly acquired by my firms. By the way, from all 18xx games I know, those minor companies are definitely my favourite kind of enterprise. I find everything about them very satisfying.

The important moment was when I bade boldly to get a second company in London. My competitor was in the same situation and I knew I couldn’t let him have two firms in the capital (in the same time it was me who would be in this situation). Next couple of OR was stressful, because I almost lost this concession (we were one train short of entering the Phase 5).

Very good session, but here again I liked the beginning the most. By the way I wonder how much, in a game with such a big board, the place were players sit is important. It happened that everyone had most of their companies close to them physically – and I don’t have to say how unbalanced the map is. Surely the coincidence, but I will keep an eye on this hypothetical correlation in next playthrougs.

Results: Galatolol 13600 / Marcin (magole) 10300 / Tolis 8800 / Michał z Olkusza 5800
Time of play: 7:05

(previously posted on my miniblog)

 

Marcin’s comment (magole):

I discovered a terrible thing today. While reading the instructions to 1848, something struck me and I decided to check the rules here: http://fwtwr.com/18xx/rules_difference_list/contents.htm There is a set of general rules for most 18xx games, grouped thematically, question by question. And I discovered something that will change a lot in our next games! I wonder how did nobody notice that? I read the instructions to 1830 and 1889, Elemele translated the instructions to 1889, and what? And we played from the beginning badly, in 1830 and all games that are based on the principles of the 1830, that is 1889, 1857 and our favorite 1836jr.

It is about the sale of shares. From the beginning, we have played so that the shares can be sold only after the company has operated. But the original rule is that you can not sell any shares in the first stock round, then you can sell everything (up to stock limits). This new rule changes a lot, especially the level of risk. If one player only has  the president’s certificate, in a company that has not operated yet, and does not have enough funds to start this company, the risk of trying to take over such a company for other players is virtually zero. If it fails, the shares can be sold immediately. So far, it has been terribly risky in our games. Because if you did not succeed, you would got a gift in the form of a bankrupt company in the next stock round.

With the correct rule, it’s the player owning the president’s certificate who risks more. On the other hand, it is easier for him to make a decision to let it go, because otherwise this share price will fall when the opponents pass in the race for the president’s chair.

If we had played in the correct way in our last game, Tolis would have defended himself from receiving a bankrupt company as a present. Instead, he got Canadian Pacific from Michał. Which had one track tile – and it didn’t change during the game. Sorry Tolis, I have nothing to defend, we can only play again. On the other hand, after two years of playing in 18xx, it’s good to discover something completely new in a classic like 1830 😉

 


 

Niedawno miałem okazję po raz drugi pojechać na całodzienne granie do Olkusza.

Na pierwszy ogień poszło 1830, klasyk, w którego jednak wcześniej nie grałem. Niezbyt udana partia z mojej strony, poza zdecydowanie przepłaconą firmą prywatną miałem tylko spółkę bostońską, która błyskawicznie została zablokowana na planszy.

Pierwsze dwie godziny mi się podobały, głównie z racji czystego designu bez kombinowania (co nie znaczy, że nie lubię różnorodnych rodzajów firm/pociągów itp.) Niestety potem jeden z graczy cudem wybronił się przed bankructwem i kolejne dwie godziny były słabe, szczególnie od momentu, gdy wszyscy mieli pociągi permanentne. Poza tym zwycięzca był już oczywisty. Trzeba było przerwać i machnąć partyjkę w 1857 :)

Wyniki: Marcin (magole) 7994 / Michał z Olkusza 7967 / Tolis 5873 / Galatolol 5307
Czas gry: 5:12

 

Potem odpaliliśmy 1822. Była to moja druga partia w ten tytuł i wciąż mi się podoba, a nawet bardziej, bo tym razem przekonałem się do licytacji (moje wrażenia po pierwszej rozgrywce są gdzieś niżej w tym wątku). Sensownie dobierałem firmy (duże albo londyńskie, albo mające swój cel blisko; małe takie, by mogły być łatwo wchłonięte). Ważny był moment, gdy grubo zalicytowałem za pewną londyńską spółkę, która przez to wpadła w moje ręce i to ja od tego momentu miałem dwie firmy w stolicy, a nie magole – wtedy możliwe, że to on by wygrał.

Jeden z graczy się wykluczył praktycznie z gry, przepłacając w pierwszej licytacji. Należy pamiętać o zachowaniu trochę grosza :)

Chciałbym zagrać raz jeszcze, by ostatecznie potwierdzić, czy ta gra jest rzeczywiście tak dobra, na razie uważam ją za najfajniejsze 18xx, w jakie grałem. Bardzo mi się podoba poczucie sandboxowości w pierwszej fazie gry oraz małe firmy, które są moim ulubionym rodzajem firm spośród wszystkich osiemnastek, które znam.

Wyniki: Galatolol 13600 / Marcin (magole) 10300 / Tolis 8800 / Michał z Olkusza 5800
Czas gry: 7:05

Komentarz Marcina (magole):

Ja dzisiaj odkryłem straszną rzecz. Podczas czytania instrukcji do 1848, coś mnie tknęło i postanowiłem sprawdzić zasady tutaj: http://fwtwr.com/18xx/rules_difference_list/contents.htm Jest tam zbiór ogólnych zasad do większości osiemnastek, pogrupowanych tematycznie, pytanie po pytaniu. I odkryłem rzecz, która bardzo dużo zmieni w naszych kolejnych rozgrywkach! Zastanawiam się jakim cudem nikt tego nie zauważył? Ja czytałem instrukcję do 1830 i 1889, Elemele tłumaczył instrukcję do 1889, i co? I graliśmy od początku źle, we 1830 i wszystkie gry, które bazują za zasadach trzydziestki, czyli 1889, 1857 i naszą ulubioną jr’kę czyli 1836jr.

Chodzi o sprzedaż akcji: od początku graliśmy tak, że akcje można sprzedawać tylko, gdy firma już operowała. Natomiast oryginalna zasada jest taka, że nie można sprzedawać żadnych akcji w pierwszej rundzie giełdowej, a potem można sprzedawać wszystko, aż do limitów giełdowych. Ta nowa zasada bardzo dużo zmienia, zmienia przede wszystkim poziom ryzyka. Jeśli jeden gracz ma tylko certyfikat prezesa, w firmie która jeszcze nie operowała, i nie ma wystarczających środków na to, aby uruchomić tę firmę, to ryzyko podjęcia próby i przejęcia takiej firmy dla innych graczy jest praktycznie zerowe. Jak się nie uda, to akcje można od razu sprzedać. Dotychczas było to w naszych grach strasznie ryzykowne. Bo jeśli się nie udało, to dostawało się w kolejnej rundzie giełdowej prezent w postaci bankruta.

Według poprawnych reguł to gracz posiadający certyfikat prezesa ryzykuje. Z drugiej strony łatwiej jest mu podjąć decyzję, aby odpuścić, ponieważ inaczej jego kurs akcji spadnie, gdy przeciwnik spasuje w wyścigu o fotel prezesa.

W ten sposób, w naszej ostatniej grze, Tolis obroniłby się przed otrzymaniem w prezencie firmy bankruta. Tymczasem dostał od Michała Canadian Pacific. Z jednym kafelkiem trasy, która do końca gry nic a nic się nie powiększyła. Sorry Tolis, nie mam nic na obronę, możemy tylko jeszcze raz zagrać. Z drugiej strony, po dwóch latach grania w 18xx, dobrze jest odkryć coś zupełnie nowego w takim klasyku jak 1830 😉

 

 


 

Leave a Reply