After Manorcon 2018

Manorcon is a boardgames convention that takes place on the third weekend of July at the Leicester University (UK). This year, with about 270 attendees, of which, 22 play 18xx (3-4 tables).

During the convention were played:

 • 1761 (x2)
 • 1817
 • 1822CA
 • 1824
 • 1837
 • 1846 (x3)
 • 1848LT
 • 1858 (x2)
 • 1862EA
 • 1880
 • 18Ardennes (x3)
 • 18BF
 • 18FL (x2)
 • 18GB
 • 18Ireland
 • 18NW
 • 18West
 • 2038

Courtesy of Ian D. Wilson, we can show you some photos from the prototypes that were played during it:

How much we would like it to be similar in Poland. If such proportions are translated into one of the largest Polish Pionek convent in which about 1000 people participate, we would have about 10 tables with 18xx! In the meantime, we have one. This only shows how the 18xx are unknown in Poland (and how much we still have to do).


Manorcon to konwent planszówkowy, który odbywa się w trzeci weekend lipca na Uniwersytecie w Leicester (UK). W tym roku gościł około 270 osób, z czego, uwaga, uwaga, było 22 graczy 18xx. Na 3-4 stolikach były tylko osiemnastki.

Podczas konwentu były grane:

 • 1761 (x2)
 • 1817
 • 1822CA
 • 1824
 • 1837
 • 1846 (x3)
 • 1848LT
 • 1858 (x2)
 • 1862EA
 • 1880
 • 18Ardennes (x3)
 • 18BF
 • 18FL (x2)
 • 18GB
 • 18Ireland
 • 18NW
 • 18West
 • 2038

Dzięki uprzejmości Ian D Wilson’a, możemy wam pokazać kilka zdjęć z prototypów, jakie były grane w czasie konwentu.

Jak bardzo chcielibyśmy, aby podobnie było kiedyś w Polsce. Jeśli takie proporcje przełożyć na jeden z największych Polskich konwentów Pionek, w którym bierze udział około 1000 osób, to mielibyśmy na nim około 10 stolików z 18xx! Tymczasem mamy jeden. To tylko pokazuje, jak bardzo osiemnastki są nieznane w Polsce (i jak dużo mamy jeszcze do zrobienia).

Leave a Reply