News from Winsome Games (1834)

As every year, John Bohrer from Winsome Games publishes 3 very limited games. You can buy them only in a set and only for a very short period, the entire printout is sold out in a few minutes. In the Yahoo Group devoted to the games of this publishing house, a very heated discussion about the effort that is offered every year has recently started. John made it very clear that the games are issued with a hobby and his greatest reward is contact with great players. Unfortunately, John also wrote that for health reasons, this year’s set is probably the last one. He wrote that publishing three new games every year requires a lot of work and there is not enough strength to continue this passion. For us, this is a great loss and the only consolation is the fact that we have not yet learned all Winsome’s 18xx games, so we have a chance that over time will catch up.

This year, Eddie Robbins has prepared 1834 which takes place in Belgium and Luxembourg. We do not know much about it, the first opinions of people who got to know it, say that it is the best 18xx released by Winsome Games so far. If you have already played on it and would like to write something about it, we will gladly publish your opinion.

Here is a small photo from this game (thanks to Andy Mesa):

Translated bu Google


Jak co roku John Bohrer z wydawnictwa Winsome Games publikuje 3 bardzo limitowane gry. Można je kupić tylko w komplecie i tylko przez bardzo krótki okres czasu, cały nakład jest wyprzedawany w ciągu kilku minut. Na forum Yahoo poświęconym grom tego wydawnictwa, rozgorzała ostatnio bardzo gorąca dyskusja na temat nakładu jaki jest oferowany co roku. John bardzo wyraźnie zaznaczył, że gry są wydawane hobbistycznie i jego największą nagrodą jest kontakt ze wspaniałymi graczami. Niestety John napisał także, że z powodów zdrowotnych, tegoroczny zestaw jest prawdopodobnie ostatnim. Napisał że publikowanie trzech nowych gier co roku wymaga bardzo dużego nakładu pracy i nie ma na to już wystarczających sił, aby kontynuować tą pasję. Dla nas to wielka strata, jedynym pocieszeniem jest fakt, że nie poznaliśmy jeszcze wszystkich osiemnastek z tego wydawnictwa, mamy więc szansę na to że z czasem nadgonimy w tym względzie zaległości.

W tym roku Eddie Robbins przygotował osiemnastkę (1834) której akcja rozgrywa się w Belgii i Luksemburgu. Niewiele o niej wiemy, pierwsze opinie osób które zdążyły się z nią zapoznać, mówią o tym że jest to najlepsza 18xx jaką wydało Winsome Games. Jeśli już w nią grałeś i chciałbyś coś o niej napisać to chętnie opublikujemy Twoją opinię.

Leave a Reply