Heavy Cardboard Episode 115 – Conversation with Francis Tresham

Francis Tresham is the most important figure in the world 18xx. He invented all the mechanics of 18xx. There are now around 200 other titles based on its general principles.

For me it is amazing how much the idea of one person has grown over several decades. And it is constantly growing, new games are still being created. The best part is that one of the first titles of this author is one of the best in this whole series.

Now, thanks to Edward from Heavy Cardboard, we can listen to his interview with Francis.

Thank you very much.

Links:
HC site
mp3 version
video version

Translated by Google


Francis Tresham to jest najważniejsza postać w świecie 18xx. Wymyślił on całą mechanikę osiemnastek. Na jej ogólnych założeniach bazuje teraz około 200 innych tytułów.

Dla mnie jest to niesamowite, jak bardzo pomysł jednej osoby, rozrósł się w ciągu kilkudziesięciu lat. I ciągle rośnie, ciągle powstają kolejne gry. Najlepsze jest to, że jeden z pierwszych tytułów tego autora jest jednym z najlepszych w całej tej wielkiej serii.

Teraz dzięki Edwardowi z Heavy Cardboard możemy posłuchać jego wywiadu z Francisem.

Bardzo dziękujemy.

Leave a Reply