Our competition: on Saturday we will select the winners

We are pleased to inform you that our guest Dean, agreed to draw people who will receive prizes in our anniversary competition.
We will meet with him this Saturday (June 23) and we will publish the list of awarded people on that day.

Of course, our meeting will end under the name 18xx. This time the title of the day was chosen by Dean and it will be 1822. For our guest we have a surprise and from what I know, he also has a suprise for us 🙂


Miło nam poinformować że nasz gość Dean, zgodził się wylosować osoby które otrzymają nagrody w naszym konkursie rocznicowym.
Spotkamy się z nim w najbliższą sobotę (23 czerwca) i tego dnia oczekujcie na wyniki losowania.

Oczywiście nasze spotkanie będzie graniowe. Tym razem tytuł dnia wybrał Dean i będzie to 1822. Dla naszego gościa mamy niespodziankę i z tego co wiem, on też ma niespodziankę dla nas 🙂

 

Leave a Reply