Save/Load – 1844 on SilesiaRailCon2

Last Sunday, during the second day of SilesiaRailCon 2 we played 1844. We were in our typical line-up: Marcin (Magole), Michał from Olkusz and me (Elemele). We had just ca. 5 hours of time and it seemed to us that we would be able to finish the game. Unfortunately, we didn’t, but we decided to save the game state and finish it later. In the meantime, I have prepared an Excel file from which it is clear that the game will end in the current OR series. The only question is, which of us will win?
If you want to do a simulation, we put all the materials that will allow you to simulate the last 3 OR of our game. You can post your thoughts and tips in a comment section, it will be interesting to read it 🙂


W minioną niedzielę, podczas drugiego dnia SilesiaRailCon’u 2 zagraliśmy w 1844. Byliśmy w naszym klasycznym składzie, czyli Marcin (Magole), Michał z Olkusza i ja (Elemele). Mieliśmy niewiele ponad 5 godzin czasu i wydawało nam się, że zdążymy dokończyć rozgrywkę. Niestety nie udało się, ale zdecydowaliśmy się niejako zapisać stan gry i dokończyć ją później. W międzyczasie przygotowałem plik Excela z którego jasno wychodzi, że gra skończy się w aktualnej serii OR. Pytanie tylko, który z nas wygra?
Jeśli macie ochotę przeprowadzić symulację, to zamieszczamy wszystkie materiały, które pozwolą Wam zasymulować ostatnie 3 OR naszej rozgrywki. Wasze przemyślenia odnośnie końcówki gry możecie zamieszczać w komentarzu, ciekawie będzie się czytało takie porady 🙂

 

Map / Mapa

Available tiles / Dostępne tory

Stock market / Giełda


Marcin (Magole) assets / Majątek Marcina (Magole)

Marcin (Magole) companies / Spółki Marcina (Magole)


Michał from Olkusz assets / Majątek Michała z Olkusza

Michał from Olkusz companies / Spółki Michała z Olkusza


Michał (Elemele) assets / Majątek Michała (Elemele)

Michał (Elemele) companies / Spółki Michała (Elemele)

And finally Excel files with all informations / I wreszcie plik Excela z wszystkimi informacjami: 1844

Leave a Reply