Markers for counting stock and operational rounds

How many times during the game and at the end, you wonder how many stock rounds you played? How many operational rounds was? Did you finish faster than before? I always think about it and I never know it. I wondered how to count them and after long persuades Elemele, I prepared such things, we will try to use them in every game. Thanks to this you (and we) will see which round is and how long the game lasted.

We used them for the first time during our last meeting and I am surprised that in 1844 there were as many as 19 operational rounds. I never thought that for so many rounds, we will be able to build a board and there will still be something to do in the track layout.

I know that some will write that you can use a pen and a card, but how much fun it is? Now I have cool counters that look very nice in the pictures. And you can see in which moment of the game the photo was taken.

Links to download:
http://jelawi.info/18xx/SR&OR_part1.pdf
http://jelawi.info/18xx/SR&OR_part2.pdf

Translated by Google


Ile razy podczas gry i na jej koniec zastanawiacie się ile rund giełdowych graliście? Ile było rund operacyjnych? Czy skończyliście szybciej niż poprzednio? Ja zawsze o tym myślę i nigdy tego nie wiem. Zastanawiałem się jak je liczyć i po długich namowach Elemele przygotowałem takie znaczniki, postaramy się ich używać w każdej grze. Dzięki temu będzie widać która jest właśnie runda i ile trwała rozgrywka.

Użyliśmy ich po raz pierwszy w czasie naszego ostatniego spotkania i jestem zaskoczony że w 1844 było aż 19 rund operacyjnych. Nigdy bym nie przypuszczał że przez tyle rund będziemy w stanie budować planszę i ciągle będzie coś do zrobienia w układzie torów.

Wiem że niektórzy napiszą że przecież można używać długopisu i kartki, ale jaka w tym frajda? Teraz mam fajne znaczniki które bardzo ładnie prezentują się na zdjęciach. Możecie też dzięki temu zobaczyć w którym momencie gry, było zrobione zdjęcie.


Leave a Reply