Changes, changes, changes…

Do not worry, we do not disappear but there are small changes waiting for us, I hope for the better and we will be able to show you even more content. Well, for some time I wonder if I will have something to write after another one playing there in the same title? At the beginning, when I get to know a new title, I can describe my first impressions. Then, after another few games, a review. What’s next?

Details describing the next and next game? Who is interested in it? Not every game is about big things, change of directors, falls and highs.
Each report also requires time, let us not delude ourselves, we do not have as much as we would like. For a short period we were able to publish two independent reports: me and Elemele. But recently, we have not enough time to write at least one report, from very good meetings, on which we met 1857 and 1880.

But there is one thing that we can systematically share with you: photos.
We can publish them regardless of the relationship.

We will try and see if you like this form.
The first two galleries can be seen here: https://www.railsonboards.com/2018/05/13/1860-fotostory/
and here: https://www.railsonboards.com/2018/05/13/1857-fotostory/

Translated by Google


Nie martwcie się, nie znikamy ale czekają nas małe zmiany, mam nadzieję że na lepsze i będziemy mogli wam pokazać jeszcze więcej treści. Otóż od jakiegoś czasu zastanawiam się czy będę miał co napisać po kolejnej, którejś tam rozgrywce w ten sam tytuł? Na początku, gdy poznajemy nowy tytuł, można opisać pierwsze wrażenia. Potem, po kolejnych kilku grach, jakąś recenzję. Co potem?
Szczegóły opisujące kolejną i kolejną rozgrywkę? Kogo to interesuje? Nie w każdej grze dzieją się wielkie rzeczy, zmiany prezesów, upadki i wzloty.

Każda relacja wymaga też czasu, którego nie łudźmy się, nie mamy tyle ile chcielibyśmy. Przez krótki okres byliśmy w stanie publikować dwie niezależne relacje: ja i Elemele. Ale ostatnio nie znaleźliśmy wystarczająco dużo czasu aby napisać od razu przynajmniej jedną relację, z bardzo dobrych spotkań, na których poznaliśmy 1857 i 1880.

Ale jest jedna rzecz, którą możemy się z wami systematycznie dzielić: zdjęcia.
Możemy je publikować niezależnie od relacji.

Spróbujemy i zobaczymy czy taka forma się wam spodoba.

Pierwsze dwie galerie możecie zobaczyć tutaj: https://www.railsonboards.com/2018/05/13/1860-fotostory/,
i tutaj: https://www.railsonboards.com/2018/05/13/1857-fotostory/

2 thoughts on “Changes, changes, changes…”

  1. Mam nadzieję, że jakiś wpis inny niż zdjęcia/news będzie raz na jakiś czas. Jak dla mnie krótki raport po każdym graniu (typu wyniki i dwa zdania komentarza – “gra potwierdza, że …”, “tym razem było gorzej …”) jest zawsze mile widziany.

    1. Myślę że galerie będą niezależne od wpisów, będziemy zawsze publikować galerię i prawie zawsze jakieś podsumowanie.

Leave a Reply