Tokens in 18xx games

How to cut stickers for each company?
In 18xx games, each company has its own set of markers. They are needed to mark stations, share prices, income and often to mark the par price. I usually print a set of markers on self-adhesive foil, together with a board or on self-adhesive photo paper. It remains to be cut. How?

I use this solution: EFCO Circles Punch 10/12/14 mm

At the same time, it cuts out several sizes of wheels: 14mm, 12mm and 10mm. Just cut the bar with the printed markers and place it in the right hole.
Very cool and simple solution.

What do you need to remember?
If the print is on the foil, it is best to put a thick paper under the sticker, somewhere around 200g / m. Old folders are perfect. Thanks to this, the cut will be even and the foil will not leave jagged edges. If the print is on the sticker paper, I also use such a pad, but it is not necessary.
Regardless of the type of printing, cutting needs to be done quickly, try and press quickly. Otherwise, even paper can be frayed. It’s best to print two sets of stickers right away, because a few of them can always be moved and unevenly cut.

I advise against skin punches, you need to have a lot of experience with them. In addition, not everyone has a workshop in which he can frolic and will not annoy neighbors with noise.

And maybe you want to join to our group order of wooden tokens? We order 12mm markers for marking stations and 15mm for all other purposes. Directly from the manufacturer and the price is very attractive. Their colors and quality are also excellent.
Here you can find out the details.

Links to amazon:
https://www.amazon.co.uk/EFCO-Circles-Punch-Pink-Large/dp/B00Y5WQF26
https://www.amazon.de/Motivlocher-Papierstanze-Kreis-10mm-12mm/dp/B01LO1D1VS


Original text:

Jak wyciąć naklejki dla każdej spółki?
W grach 18xx każda spółka ma swój komplet znaczników. Są one potrzebne do oznaczania stacji, kursu akcji, dochodu i często do oznaczenia ceny emisyjnej. Komplet znaczników drukuję przeważnie na folii samoprzylepnej, razem z planszą lub na papierze fotograficznym samoprzylepnym. Pozostaje go wyciąć. Jak?

Ja używam takiego rozwiązania: EFCO Circles Punch 10/12/14 mm

Wycina ono jednocześnie kółka o kilku rozmiarach: 14mm, 12mm i 10mm. Wystarczy wyciąć pasek z wydrukowanymi znacznikami i umieścić go w odpowiednim otworze.
Bardzo fajne i proste rozwiązanie.

O czym trzeba pamiętać?
Jeśli druk jest na folii to pod naklejkę najlepiej podłożyć gruby papier, gdzieś około 200g/m. Idealne są stare foldery. Dzięki temu cięcie będzie równe i folia nie będzie zostawiała poszarpanych brzegów. Jeśli druk jest na papierze naklejkowym to także używam takiej podkładki ale nie jest ona konieczna.
Niezależnie od rodzaju druku, cięcie trzeba zrobić szybko, przymierzyć i szybko nacisnąć. Inaczej nawet papier potrafi się strzępić. Najlepiej wydrukujcie sobie od razu dwa komplety naklejek, bo zawsze się kilka z nich potrafi przesunąć i nierówno wyciąć.

Odradzam wycinaki do skóry, trzeba mieć do nich duże doświadczenie. Poza tym nie każdy ma warsztat w którym może sobie baraszkować i nie będzie wkurzał sąsiadów hałasami.

Możecie jeszcze dołączyć do zamówienia drewnianych znaczników. Zamawiamy znaczniki 12mm do oznaczania stacji i 15mm do wszystkich innych celów. Bezpośrednio u producenta i cena jest bardzo atrakcyjna. Ich kolorystyka i jakość jest także znakomita.
Tutaj możecie dowiedzieć się szczegółów.

Leave a Reply